4 hedging strategier för kryptovalutor

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

⚡️ Hur säkrar du kryptovaluta?

En kryptovalutahandlare kan till exempel dra nytta av förändringar på marknaden genom att “köpa lågt och sälja högt”. Detta innebär att man drar nytta av prisfluktuationer genom att först sälja Bitcoin till en högre kurs och sedan köpa tillbaka den när kostnaden har sjunkit. Detta kompenserar vinst eller förlust på börsen, vilket kan leda till stora vinster över tid. Att öppna affärer på detta sätt är känt som hedging av bitcoins eller någon annan kryptovaluta.

⚡️ Vad är en hedgefond för kryptovalutor?

En hedgefond som investerar i bitcoin. Kryptohedgefonder, liksom traditionella hedgefonder, investerar i kryptovalutor samt blockkedjederivat och terminer medan riskkapital och private equity för blockkedjestartups.

⚡️ Hur hedgar du din portfölj?

Att investera i olika alternativ är ett av de mest tillförlitliga och varaktiga sätten att uppnå finansiell stabilitet. Den totala volatiliteten minskar om man har okorrelerade tillgångar och aktier i portföljen. Alternativa tillgångar tenderar att förlora mindre värde under en björnmarknad, så en diversifierad portfölj kommer att ha lägre totala förluster.

⚡️ Hur skyddar man sig mot en marknadskrasch?

Om du är bunden till några av dina mer riskfyllda tillgångar är köp av säljoptioner den bästa metoden för att skydda dig mot potentiella marknadsförluster. Säljoptioner ger dig möjlighet att sälja när säkerhetsnivån når en viss låg nivå.

hedging kryptovalut

För alla blivande investerare är nyckeln till att maximera sina investeringar säker förvaring av sina kryptotillgångar. Men det finns andra lättanvända metoder för att ytterligare öka de potentiella vinsterna!

Under loppet av bara fem år har intresset för kryptovalutor skjutit i höjden bland amerikanska investerare; ägarandelarna har exploderat från 1% till 13%. Det verkar som om denna trend inte kommer att sakta ner när som helst snart, med branschexperter som förutspår att 2021 kan upp till 26% av amerikanerna äga digitala tillgångar!

Så säkrar du din kryptoportfölj
Är kryptovalutor en bra hedging kryptovalut?

Många förstagångsinvesterare som kommer in på marknaden vill maximera sina kryptotillgångars potentiella avkastning genom att lära sig hur man gör det mesta av dem. För att komma igång med din resa kommer här fyra experttips att ha i åtanke!

Lägga till nya typer av kryptovalutor i din investeringsportfölj

Att diversifiera sin portfölj med kryptotillgångar är ett smart sätt att minimera riskerna och maximera de potentiella vinsterna. Diversifiering eller tillgångsallokering är den term som används i kryptohandelstips för detta koncept. Om marknaden faller är målet att diversifiera dina tillgångar och jämna ut dina förluster.

Vilken är den bästa hedging kryptovalut
Vilka hedgefonder köper bitcoin

Att investera 1 000 USD i kryptovalutor är ett riskabelt spel för både Bob och Alice, men oddsen talar för att Alice kommer att drabbas av mer omfattande förluster om hennes enda tillgång sjunker. Å andra sidan kan marknaden gå åt båda hållen för båda investerarna när den stiger. Därför kan det vara värt att överväga att diversifiera investeringarna för att minska den potentiella ekonomiska förlusten om ens tillgångar skulle sjunka i värde.

Hur säkrar du mot krypto
Hur man säkrar en position i kryptovaluta

Dagens marknad erbjuder en enorm potential för både vinster och förluster. När investerare börjar diversifiera sina portföljer genom att investera i flera typer av kryptovalutor kan denna strategi ge en ekonomisk fördel under marknadsnedgångar men medför också en inneboende risk.

Här är bara några av de många olika typer av kryptovalutor som finns tillgängliga:

Vad är hedging kryptovalut
Vad är en hedgefond för kryptovalutor?
 • Bitcoin-priset stiger kraftigt.
 • Icke-utbytbara tokens eller NFT
 • Teknik för smarta kontrakt i Ethereum (ETH)
 • Uniswap (UNI) är ett decentraliserat VPN som fungerar över hela världen
 • Betalningsmynt: Lätt mynt (LTK)
 • Kryptovaluta: BitcoinDark (DCR)

Även om diversifiering av investeringar kan bidra till att minska risker och förluster, kan det tyvärr också leda till minskad avkastning.

Tips för handel med kryptovalutor
Hur man säkrar bitcoinrisken

Tips för handel med kryptovalutor

Copy-trading är ett investeringssätt som innebär att man replikerar en expertinvesterares investeringsval. Till exempel har eToro, Cosmetics och 3Commas alla denna förmåga.

Det är lätt att komma igång:

 • Följ handlare baserat på saker som tidigare framgångar, antalet följare och övergripande riskbedömning (hur riskfyllda de investerade tillgångarna är).
 • Gå till din användarprofil och klicka på länken “Konto”.
 • När handlare köper eller säljer en kryptovaluta gör din portfölj detsamma.
Kan någon skapa en fond för kryptohandelstips
Hur man säkrar risker

Detta är ett helt automatiserat tillvägagångssätt för handel med kryptovalutor som inte kräver någon studie eller övervakning av marknaden.

Du kan bestämma vilken procentandel av din portfölj som ska delegeras till varje handlare efter att du redan har valt dem. Om du avser att investera 1 000 USD i två enskilda handlare är det bäst att dela dina pengar jämnt mellan dem. Tilldela 10 % av investeringsbeloppet till en trader och de återstående 90 % till en annan. På så sätt kommer båda att dra nytta av en lika stor andel av kapitalet. Genom att investera i olika områden/flera handlare skapar du balans i din portfölj. Plusaffärer genomförs automatiskt så snart du har slutfört dina investeringar. Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har möjlighet att lägga till mer pengar till en presterande handlare eller ersätta dem helt.

Professionella handlare kommer oundvikligen att göra misstag. Du kan inte förutsäga en näringsidkares framgång eller den framtida kursen för kryptotillgångar, så det är viktigt att fastställa en förlustgräns. Detta är en automatiserad order som stoppar din kopia av kryptohandelstips om du förlorar ett visst belopp eller om tillgångens värde sjunker.

Token för DeFi Bet hedging kryptovalut
Säkring av bitcoins med CFD:er

Token för DeFi Bet

Det är här som det tekniska börjar.

I samband med DeFi-staking hänvisar “staking” till att låsa dina kryptotillgångar i specialiserade fristående plattformar som kallas “decentraliserade applikationer”. För att tjäna årlig ränta måste du satsa dina medel i en DeFi-satsningspool.

Decentralized finance, eller DeFi, är en gren av kryptovalutasektorn som omvandlar konventionella finansiella tjänster som krediter och försäkringar till blockkedjebaserade appar. Den främsta skillnaden är att dessa decentraliserade finansiella applikationer inte kontrolleras eller underhålls av någon enskild enhet, utan drivs av sina egna användargrupper och via automatiskt körbara datorprogram som kallas “smarta kontrakt”.

Hur man säkrar bitcoinrisken
Hur man börjar hedga kryptovalutor

Dessa artiklar kan vara en bra utgångspunkt om du vill fördjupa dig i decentraliserade appar och smarta kontrakt!

5x/10%-planen är en underbar strategi för att få betalt för dina lagrade tillgångar om du tänker förvärva enbart kryptovalutor och behålla dem under ett helt år. Att investera på detta sätt liknar att sätta in pengar på ett sparkonto, bortsett från en viktig skillnad: du kan tjäna upp till fem eller till och med tio gånger mer än den ynka 1% avkastning som traditionella banker erbjuder!

Även om inte alla kryptovalutor kan stakas, finns det en lista över kompatibla tillgångar på den här sidan. När användare deltar i DeFi-plattformar måste de vara medvetna om flera andra risker utöver de som redan finns vid handel med kryptovalutor. Några exempel listas nedan:

Säkringsstrategier för kryptovaluta
Varför bör du placera pengar i hedgefonder för kryptovalutor?
 • Det finns inga bestämmelser om decentraliserade nätverksenheter (DND), vilket innebär att alla regeringar inte får stödja dem.
 • Värdet på en insatt tillgång kan sjunka, i vilket fall du måste vänta tills det återhämtar sig för att tjäna din ränta.
 • Det finns alltid en risk att den plattform som du satsar på kan gå omkull eller bli insolvent.
 • Innan du investerar bör du göra efterforskningar och bara satsa det du har råd att förlora.
 • Att säkra sina kryptoinvesteringar är ett smart sätt att skydda sig mot nedgångar samtidigt som man kan dra nytta av marknadens uppgångspotential. Genom att diversifiera din portfölj, kopiera handel och använda DeFi-plattformar kan du minimera risken samtidigt som du maximerar avkastningen. Så ge dig ut och börja hedga.

Innan du anförtror dina pengar till Defi betting programvara, var noga med att göra din hemläxa.

Vad är egentligen hedging?
Guide till hedging i kryptovaluta

Genom att använda kryptovalutaderivat kan du skydda dina affärer från plötsliga marknadsförändringar.

Vad är egentligen hedging?

Målet med hedging är att minska de risker och förluster som kan uppstå till följd av fluktuationer i marknadspriserna. Det innebär att man etablerar två affärer i samma riktning som man förväntar sig att marknaden ska röra sig, och en i motsatt riktning.

Detta är den andra reservaffären som du gör om marknaden går emot dig, och som är tänkt att kompensera för förlusterna i din första affär.

Säkring av hedging kryptovalut
Vad är copy trading av kryptovalutor?

Terminsmarknaden är en populär metod för kryptoinvesterare att hedga sina satsningar. När två parter kommer överens om att handla en viss tillgång till ett angivet pris och datum kallas detta för att skapa en lång eller kort position på terminsmarknaden.

 • Lång position: Du tror att priset på en tillgång kommer att stiga i framtiden, så du går med på att köpa den till dagens värde vid en bestämd tidpunkt.
 • Ett negativt pris: när du tror att värdet på en tillgång kommer att sjunka går du med på att sälja den till dagens pris under en viss period.

Futures kryptohandel tips är en mycket spekulativ och farlig aktivitet som nybörjare inte bör delta i. Även om det inte finns någon gräns för hur mycket pengar du kan tjäna med terminshandel (det finns inget sådant som en oändlig vinst), har den en oändlig mängd risker. Även om detta innebär att du ibland kommer att vara skyldig börsen mer än du ursprungligen deponerade, är det belopp du kan förlora teoretiskt oändligt.

De bästa kryptosäkringsstrategierna
Vad innebär det att investera i DeFi?

De bästa kryptosäkringsstrategierna

Som handlare kan du använda nedanstående fyra strategier för att skydda dina kryptovalutatillgångar mot marknadsvolatilitet.

1. Blankning

Blankning kan bli en lukrativ möjlighet att tjäna pengar för handlare som tror att värdet på deras tillgångar är på väg att sjunka. Denna investeringsstrategi innebär att handlare avyttrar sina nuvarande tillgångar och återvänder för att köpa tillbaka dem till en lägre kostnad när priset sjunker. Genom att göra detta kan investerare maximera sina vinster och öka sin köpkraft.

När du behöver skydda din nedåtrisk från en lång position i samma kryptovaluta eller relaterade kryptovalutor är blankning ett perfekt alternativ. Blankning hjälper till att mildra eventuell lång exponering medan marginalhandel ger mer flexibilitet och kraft med ökad lånekapacitet, även om det kan göra saker mer komplicerade eftersom det kan öka ditt likvidationspris.

Metod för blankning
Blankning

2. Framtiden är ljus.

Futureskontrakt är finansiella avtal mellan två eller flera parter om att köpa och sälja en tillgång vid ett i förväg fastställt datum. Futures kan handlas före det angivna datumet på sekundärmarknader. Dessa kontrakt kallas derivat, inklusive CFD-kontrakt (Contracts for Difference), optioner och swappar. Investerare som tror att en aktie är övervärderad och är redo för en tillbakagång kan öppna en kort position. På sekundärmarknaderna kan de tjäna pengar på investeringen och återinvestera när priset faller.

Terminskontrakt för kryptovalutor gör det möjligt för investerare att behålla fördelaktiga positioner på marknaden och därmed uppnå maximal avkastning från sina investeringar.

Terminskontrakt är den perfekta investeringen för den som vill skydda sina tillgångar från oförutsägbara marknader och säkra vinster i en instabil miljö. Genom att låsa in dina investeringar under en förutbestämd tidsram kan du avsevärt begränsa din exponering mot kryptovolatilitet.

Är kryptovalutakopia kryptohandelstips lönsamma
Framtiden är ljus.

3. Eviga swappar

Perpetual swaps är en revolutionerande form av derivat som ger investerare friheten att köpa eller skörda vinster från en underliggande tillgång utan någon strikt tidsgräns. Investerare kan välja när de vill stänga sin position, vilket ger dem oöverträffad flexibilitet och kontroll över sin investeringsresa.

Perpetual swaps kan vara en enorm fördel för investerare, eftersom de ger dem ytterligare hävstång för att kapitalisera på prisrörelser samtidigt som de behåller sin nuvarande position på spotmarknaden. Detta gör det möjligt för smarta handlare att utnyttja fluktuerande marknader utan att binda nytt kapital eller minska befintliga innehav. Dessutom använder eviga swappar ett finansieringssystem som regelbundet ger rabatter när du håller platsen – denna avgift dras av från din initiala marginalinsättning. I slutändan maximerar detta din budget och ger dig mer pengar i fickan!

Privatinvesterare finner ett enormt värde i den eviga swapstrategin eftersom den låter dem säkra positioner utan att ange ett utgångsdatum. Dess popularitet har ökat stadigt, vilket gör det till det bästa valet för många kryptohandlare att maximera sin köpkraft.

Incitamentsstrukturen för eviga swappar ger handlarna en extra drivkraft att köpa tillgången när priserna är låga för att återställa balansen på marknaden. Finansieringsräntorna är avsiktligt utformade med målet att stabilisera kostnaderna i centrum.

Hur fungerar DeFi?
Vad är en kort hedge?

4. Alternativ

Optioner fungerar också som derivat på kryptovalutamarknaden. Med optioner kan investerare satsa på den underliggande tillgångens ökning, minskning eller volatilitet utan att faktiskt köpa eller sälja den. Detta möjliggör hedging i kryptovalutor genom att begränsa nedåtriktade förluster som kan uppstå under en nedgång på marknaden.

Med en säljoption satsar investeraren på ett prisfall och optionens värde kommer att öka om den underliggande tillgången faller under lösenpriset. Detta ger en hög nivå av hävstångsskydd mot nedåtrisk till en relativt låg kostnad.

Säkring är inte immun mot risker som alla andra finansiella strategier, och det finns ingen garanti för att det kommer att göra din investering framgångsrik. Om säkringen görs på rätt sätt och tidpunkten är idealisk kan den generera vinster genom att du kan köpa till ett lägre pris. Men utan korrekt tillämpning kan hedging också leda till betydande förluster.

När en investerare har en stor portfölj är fördelarna med säkring mer fördelaktiga än att inte säkra; därför bör kryptoinvesterare säkra sina satsningar, särskilt swing traders.

De bästa kryptosäkringsstrategierna
Vad är en kort hedge?

Om du vill skydda dina nuvarande investeringar från eventuella förluster kan du överväga att använda derivat och blanka en tillgång. Denna strategi innebär att du säljer investeringen till ett förutbestämt pris och skyddar den mot ytterligare devalvering.

Varför ska du investera lite pengar i hedgefonder för kryptovalutor?

Volatilitet kännetecknar kryptovalutamarknaden, vilket innebär att kostnaden för en digital valuta kan variera drastiskt över tid. Mellan januari och april 2021 steg till exempel Bitcoin exponentiellt, med en värdeökning på 125 %, för att senare sjunka med 54 %. Lyckligtvis återhämtade den sig kort efter att ha gått upp med 59 %. Denna volatilitet fungerar som en påminnelse om hur snabbt priserna kan förändras i detta utrymme.

Varför ska du investera lite pengar i hedgefonder för kryptovalutor?
Vad är några exempel på DeFi?

Med den ständigt föränderliga kryptovalutamarknaden är det riskabelt att investera på grund av dess oförutsägbarhet och osäkerheten om vilken riktning priserna kan ta. Men om du säkrar dina insatser genom att investera i flera olika kryptotillgångar kan du mildra vissa förluster om marknaden skulle ta en negativ vändning.

Eftersom kryptovalutamarknaden fortsätter att växa och omvandlas har du en rad chanser att generera vinst från dina investeringar. Här beskrivs bara några få tekniker för att utöka dina pengars räckvidd och optimera tillväxtpotentialen, beroende på hur vågad du känner dig. Det är alltid viktigt att komma ihåg det gamla investerarordspråket: Om det finns oro för potentiella förluster som lurar i bakhuvudet, ta då inga chanser. Det bästa alternativet när tiderna blir tuffa är att minska eller stänga din position snarare än att helt stänga den. Kom ihåg att du bara bör investera och handla med ett belopp som inte ruinerar banken om något går fel!

Varför bör du placera pengar i hedgefonder för kryptovalutor?
Odling av DeFi-protokoll för risksäkring

Innehållet är endast avsett för utbildningsändamål och ska inte betraktas som investeringsråd. Ingenting som nämns i denna skrift utgör ett samtal, förslag eller erbjudande att köpa eller sälja någon kryptotillgång. kryptohandelstips på alla finansmarknader har inneboende risker och kan leda till förlust av dina medel. Innan du lägger pengar på något bör du alltid göra betydande.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter