Villkor och bestämmelser för tjänstekontraktet

cryptoguru.se strävar efter att säkerställa att all information som finns på webbplatsen cryptoguru.se eller på sidorna i Cryptoguides underdomäner är korrekt och aktuell. Vi är dock inte ansvariga för innehållet på externa webbplatser som länkas via webbplatsen cryptoguru.se. Din användning av innehåll från tredje part sker på egen risk.

cryptoguru.se accepterar inget ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av förlitande på material som finns på denna webbplats.

Observera att även om mycket av det material som skapas och publiceras på denna webbplats är icke-finansiellt till sin natur, är cryptoguru.se inte en finansiell resurs och författarnas och andra bidragsgivares åsikter är deras egna och utgör inte finansiell rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning rekommenderar Cryptoguide starkt att du söker professionell rådgivning.

Allt material på denna webbplats är endast avsett i informationssyfte. Ingenting i detta material utgör investeringsrådgivning.

Du samtycker specifikt till att ersätta, försvara och hålla Cryptoguide, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och tredjepartsleverantörer skadeslösa från och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, utgifter och andra skulder, inklusive advokatarvoden och kostnader, som uppstår på grund av eller i samband med din användning av Cryptoguide, ditt brott mot detta användaravtal och/eller ditt brott mot någon tredje parts eller persons rättigheter.

Vi ansvarar inte för några särskilda, indirekta, följdmässiga, tillfälliga, straffande eller exemplifierande skador, oavsett om de baseras på skadestånd, avtal eller annan juridisk teori, eller på något sätt relaterade till detta avtal eller din användning eller försök till användning av Cryptoguide, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, goodwill, användning eller data. Denna ansvarsbegränsning gäller inte även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss, våra dotterbolag och tredjepartsleverantörer, och alla deras respektive direktörer, anställda, ombud och tjänstemän, skadeslösa från och mot (faktiska och följdmässiga) alla anspråk, krav och skador av alla slag och natur, kända och okända, avslöjade och dolda, som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till din användning av Cryptoguide-tjänsten.

Alla anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår ur eller i samband med detta användaravtal ska helt eller delvis regleras av lagarna i Förenade kungariket och City of London utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser.

Integritetspolicy

cryptoguru.se (“vi”, “oss”, “vår”, “oss”, “webbplatsen” eller “Cryptoguide”) respekterar din integritet. Denna integritetspolicy (“Policy”) gäller för personuppgifter och kunddata (“Information”) som Cryptoguide tar emot via vår webbplats, webbläsarapplikationen Cryptoguide – Blockchain & Ethereum News eller någon annan källa till vilken denna Policy är länkad eller associerad.

Denna policy beskriver den information vi samlar in om besökare på vår webbplats (“du”, “din”) och hur vi använder den informationen. Den förklarar också hur vi skyddar säkerheten för din information och hur du kan kontakta oss om vår integritetspraxis.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 och eventuell genomförandelagstiftning (“GDPR”) är vi personuppgiftsansvariga för alla personuppgifter som vi behandlar.

Typer av uppgifter som vi samlar in
1.1 Icke-personliga uppgifter:
1.1 (a) När du besöker webbplatsen cryptoguru.se samlar vårt system in information om din användning av webbplatsen genom automatiserade medel, inklusive men inte begränsat till webbserverloggar, JavaScript och liknande tekniker.
1.2 Personuppgifter:
1.2 (a) Vi kan få dina personuppgifter från följande källor:
(i) direkt från dig (via Webbplatsen eller onlineformulär), och/eller
(ii) från tredje part, tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, eller från dina konton på sociala medier som du har använt för att logga in på våra onlinetjänster.
1.2 (b) Genom att frivilligt förse oss med personlig information, inklusive via webbplatsen, samtycker du uttryckligen och oåterkalleligt till vår användning av din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att förse oss med personlig information bekräftar och godkänner du att sådan personlig information kan överföras från din nuvarande plats till webbplatsen och till auktoriserade tredje parts servrar, förutom i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.
1.2 (c) Vi kan samla in följande kategorier av personuppgifter som rör våra nuvarande eller potentiella enskilda besökare:
(a) Kontaktuppgifter;
(b) din IP-adress och unika identifierare för mobila enheter (t.ex. enhets-ID, annons-ID, MAC-adress);
(c) information om din enhet, såsom tillverkare, operativsystem, webbläsartyp och språk;
(d) omfattande platsinformation;
(e) exakt geografisk platsinformation;
(f) information som vi samlar in via cookies och liknande tekniker.
(g) information som vi får när du ansluter till vår tjänst via ett tredjepartsverktyg (t.ex. Facebook, Google eller Kontakter);
(h) information för reklam- och analysändamål så att vi kan ge dig en bättre service;
(i) vilken typ av webbläsare du använder för att interagera med Tjänsterna (t.ex. din feedback om din resa);
(j) information om hur du använder vår webbplats (t.ex. besökta sidor, geografisk plats, tid som tillbringas på webbplatsen, webbhändelser)
(k) dina preferenser för marknadsföring online; och/eller
(l) annan information som du väljer att lämna till oss.
1.3 Ytterligare information:
1.3 (a) Vi förbehåller oss rätten att, från tid till annan, genom våra ombud få information om juridiska personer som besöker vår webbplats.
1.3 (b) Vi kan få information om den juridiska personens webbplats, den juridiska personens namn, den juridiska personens kontaktuppgifter inklusive företagets e-postadresser, landet för införlivande och den juridiska personens ICO-länk (om tillämpligt).
1.4 Vi kan använda ett insticksprogram för webbläsare för att erhålla den information som beskrivs i denna policy. Vårt insticksprogram för webbläsare kommer endast att kunna få tillgång till viss information som du uttryckligen har gett tillgång till. Vi tar inte emot eller spårar din webbhistorik.

Hur samlar vi in information?
2.1 Vi kan samla in personuppgifter om dig, såsom din e-postadress och ditt namn, endast om du frivilligt lämnar dem till oss. Du kan alltid välja att inte lämna ut personuppgifter. Vi kan samla in icke-personlig information om dig när du interagerar med vår webbplats.
Hur använder vi den information vi samlar in?
3.1 Vi använder icke-personligt identifierbar information för följande ändamål:
(a) för att förhindra att du visas onödiga annonser eller för att förhindra att du besöker webbplatsen mer än nödvändigt;
(b) för att beräkna det totala antalet personer som besöker vår webbplats och för att beräkna vilka delar av webbplatsen som är mest populära;
(c) för att förbättra innehållet på våra webbplatser och för att anpassa innehållet och utformningen av våra webbplatser
(d) för att förse dig med den information du efterfrågar på webbplatsen, såsom artiklar, nyheter, rapporter, analyser etc;
3.2 De områden inom vilka vi kan komma att använda dina personuppgifter är t.ex. utskick av nyhetsbrev, återkoppling, särskilt möjligheten att kommentera artiklar, interaktiva formulär. Om du har gett oss din e-postadress kan du få enstaka e-postmeddelanden från oss och från våra noggrant utvalda partners som informerar dig om specialerbjudanden eller tjänster, om du har samtyckt till det. Du kan också få e-postmeddelanden från oss som rör administrativa meddelanden om driften av webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot elektroniska marknadsföringsmeddelanden genom att skicka Cryptogide ett opt-out-meddelande eller genom att klicka på knappen i Cryptogides e-post (“opt-out-knappen”).
3.3 Vi kan komma att dela din information med följande tredje parter:
(a) leverantörer av teknisk support som hjälper till med underhållet av vår webbplats och infrastruktur,
(b) tredjepartsleverantörer av programvara, där tredjepartsleverantören hanterar de relevanta personuppgifterna för vår räkning;
(c) professionella rådgivare, såsom advokater, revisorer, skatterådgivare, revisorer och försäkringsmäklare;
(d) tjänsteleverantörer som hjälper oss att utveckla och samla in åsikter om våra produkter och tjänster;
(e) våra reklam- och marknadsföringsbyråer som genomför marknadsföringskampanjer för vår räkning och gör reklam för våra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig; och/eller
(f) tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
3.4 Vi kan lämna ut din information till brottsbekämpande eller statliga myndigheter.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter när det krävs enligt lag för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, intrång i våra immateriella rättigheter, potentiella hot mot individers fysiska säkerhet, brott mot våra avtal eller situationer som krävs enligt lag.

Cookies
4.1 Cookies är små filer som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas från webbplatsen till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk.
4.2 Liksom många andra webbplatser använder vi cookies för att samla in information. Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in information om ditt besök och för att göra det möjligt för dig att flytta från en sida till en annan, för att spåra besök och för att avgöra vilka områden och funktioner på vår webbplats som är populära. Detta hjälper oss att samla in feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra vår webbplats och bättre betjäna våra kunder. Cookies tillåter oss inte att samla in någon personlig information om dig, och vi lagrar i allmänhet inte någon personlig information som du tillhandahåller i cookies.
4.3 Du kan kontrollera och/eller radera cookies om du vill. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare så att de förhindrar att cookies lagras på din dator. Om du gör detta kan det dock hända att vissa av tjänsterna och funktionerna på vår webbplats inte fungerar.

Lagring av uppgifter
5.1 Vi lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att tillhandahålla våra tjänster eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi behåller och använder dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och för att verkställa våra avtal.
5.2 Du kan när som helst få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte genom att kontakta oss på GDPR@cryptoguru.se.
5.3 Du har rätt att när som helst få tillgång till och exportera dina uppgifter genom att skicka en begäran till GDPR@cryptoguru.se.

Klagomål avseende integritet
6.1 Om EU:s allmänna dataskyddsförordning gäller för behandlingen av dina uppgifter, kommer vi att förlita oss på våra legitima intressen i behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för våra marknadsföringsändamål genom att klicka på en specifik knapp och avregistrera dig från alla e-postmeddelanden. Du kan också invända mot behandlingen genom att skicka ett e-postmeddelande till GDPR@cryptoguru.se.
6.2 Vi tar din integritet på allvar. Om du anser att vi inte har agerat i enlighet med denna integritetspolicy i förhållande till dina uppgifter kan du kontakta dataskyddsmyndigheten på GDPR@cryptoguru.se. Vänligen förklara så detaljerat som möjligt i ditt meddelande hur du anser att webbplatsen inte har följt denna integritetspolicy. Vi kommer att undersöka ditt klagomål omgående och svara dig inom 30 dagar.

Hur vi skyddar personuppgifter
7.1 Vi har infört administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstöring, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning.
7.2 Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig förlust, åtkomst eller obehörig användning, ändring eller utlämnande av dina uppgifter. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina uppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett behov av att veta. De kommer endast att behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och är bundna av sekretesskrav.
Vi har rutiner för eventuella dataintrång och kommer att meddela dig och den relevanta tillsynsmyndigheten om eventuella dataintrång där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
8.1 Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att samla in dem i samband med dina förfrågningar på eller användning av vår webbplats.
9 Länkar till tredje part
9.1 Från tid till annan kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på webbplatsen. Dessa tredjepartsleverantörer har separata och oberoende integritetspolicyer. Därför är vi inte ansvariga för innehållet och driften av dessa länkade tjänster. Vi strävar dock efter att skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar feedback om dessa tjänster.

Analys
10.1 För att kunna avgöra hur många som besöker vår webbplats och för att bättre förstå vilka områden som är mest intressanta för våra besökare förbehåller vi oss rätten att arbeta med webbanalysföretag som samlar in denna information för våra ändamål. För mer information, se sekretesspolicyn för det webbanalysföretag vi använder, Google Inc. http://www.google.com/intl/en/privacy.html.

Ändringar av denna Integritetspolicy
11.1 Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan och utan föregående meddelande för att återspegla förändringar i vår integritetspraxis. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att tydligt publicera sekretesspolicyn på vår webbplats och genom att ange högst upp i sekretesspolicyn när den senast uppdaterades.

Barn
12.1 Vi har inte för avsikt att be om eller samla in personuppgifter från personer som är under 16 år eller den ålder som krävs för samtycke i ditt land, om den är högre. Om du är under 16 år eller den ålder som gäller för samtycke i ditt land, får du inte lämna personuppgifter på denna webbplats.

Dina rättigheter
13.1 Du har rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter, att se kopior av de personuppgifter vi har om dig och att be oss att ändra, korrigera eller radera dina personuppgifter från våra system. Du kan också begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot den. Vi fattar inte beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering.
När du har gett oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter kan du när som helst återkalla det. Observera att även om du återkallar ditt samtycke kan vi fortfarande förlita oss på ditt samtycke, som var den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter innan du återkallade ditt samtycke.
Du kan invända mot vår användning av dina personuppgifter om vi har angett att vi har ett legitimt affärsintresse av att göra det.
13.2 Om du vill begära att vi inte längre använder eller behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla dig tjänster och du vill återkalla dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på GDPR@cryptoguru.se. Vi kommer att svara på din begäran inom trettio (30) dagar.

Rättigheter och rättsmedel
14.1 Oavsett motsatsen i denna policy kan vi behålla eller lämna ut din information om vi anser att det är rimligt nödvändigt att följa en lag, förordning, juridisk process eller statlig begäran, för att skydda en persons säkerhet, för att hantera bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem, eller för att skydda våra rättigheter eller rättigheter eller egendom för oss själva eller våra besökare.
14.2 Cryptoguide kan lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, dataskyddsmyndigheter, statliga tjänstemän och andra organ om Cryptoguide är juridiskt skyldigt att göra det eller om det är nödvändigt för att skydda säkerheten för besökare och Cryptoguide.

Kontakta oss
15.1 Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår webbplatspraxis eller dina kontakter med vår webbplats, vänligen kontakta oss på GDPR@cryptoguru.se.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EMEA
Vi överför dina personuppgifter till våra dotterbolag inom EU och utanför EU. Cryptoguidens internationella dataöverföringar till dotterbolag utanför EES regleras av standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för registeransvariga och, i tillämpliga fall, databehandlare.
Vi överför personuppgifter till tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer eller leverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster eller funktioner på våra vägnar och under vår ledning. Om dessa leverantörer är belägna i EU ser vi till att de är avtalsenligt bundna att följa EU:s dataskyddsregler. I våra avtal med dessa organisationer ser vi också till att de endast behandlar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, så att de kan tillhandahålla de överenskomna tjänsterna och skydda integriteten och sekretessen för de personuppgifter som anförtrotts dem.
Vi kan också lämna ut personuppgifter till våra konsulter, rådgivare, brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter (t.ex. skatte- och socialförsäkringsmyndigheter), polis, åklagare, domstolar och tribunaler. Var och en av dessa mottagare ansvarar för att se till att de följer EU:s dataskyddsregler.

Åtkomst till
Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner du att du får ladda ner innehållet på webbplatsen, eller någon del av det, inklusive text, bilder, grafik, video, ljud, programvara eller någon annan form (“innehåll”), enbart för din personliga, icke-kommersiella användning.

Med undantag för vad som anges ovan får du inte kopiera, reproducera, duplicera, reproducera, överföra, sända, posta, lagra (på något medium), sända, återförsälja, offentligt visa eller utföra, anpassa eller modifiera på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Cryptoguide.

Cryptoguide äger alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i det innehåll som görs tillgängligt (eller görs tillgängligt för nedladdning). Alla rättigheter förbehålls.

Atruna

Cryptoguide tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag. Vi och våra dotterbolag och tredjepartsleverantörer frånsäger oss alla garantier av något slag, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång, och alla andra garantier, villkor, framställningar eller garantier, oavsett om de är muntliga eller elektroniska. Du är ensam ansvarig för eventuella skador på, förlust av användning av eller förlust av användarmaterial på din dator eller mobila enhet.

Du är helt ansvarig för allt du gör och för all information som du överför eller publicerar på Cryptoguide. Vi kommer inte att vara juridiskt ansvariga för någon användarinput eller aktivitet som på något sätt bryter mot lagen eller rättigheterna för tredje part eller personer.

Vårt mål är att tjäna dig och samhället, och du samtycker till att om du har problem eller tvister kommer du att rapportera dem till oss och vi kommer att försöka lösa dem informellt. Du kan kontakta oss med feedback och frågor här eller genom att mejla oss på GDPR@cryptoguru.se.