Upptäck fördelarna med spothandel: Förstå vad det är och hur du kan utnyttja dess kraft

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

⚡️What är handel med kryptovalutor?

Börser är idealiska plattformar för kryptotraders att växla digitala valutor till mer traditionella former av pengar, inklusive amerikanska dollar, euro, ryska rubel och kinesiska yuan. Du kan inte bara köpa nya kryptovalutor på börser utan de är också ett bra sätt att utvinna dem!

⚡️ Vad ingår i spotmarknaden?

En spotmarknad är en marknad där alla följande tre kriterier är uppfyllda – transaktionens samtidighet, köparens äganderätt till varan och säljarens äganderätt till pengarna. Aktiemarknaden, obligationsmarknaden och andra globala marknader för ädelmetaller och andra råvaror är exempel på spotmarknader.

⚡️ Vad betyder spotpris?

Spotpriset på produkter när de levereras direkt. Det står i motsats till forward- och futurespriser, som avser saker som ska levereras vid en förutbestämd tidpunkt.

⚡️ Vad är skillnaden mellan en spot och en futures?

Med terminskontrakt kan du skapa en position för 1 BTC med en bråkdel av tillgångens värde. Däremot drar spothandel inte nytta av hävstångseffekten. För att köpa en bitcoin på spotmarknaden behöver du till exempel hundratals dollar.

Spot handel krypto

En avistahandel, även kallad avistatransaktion, är när du köper eller säljer en post i utländsk valuta med avtalet att den ska levereras på ett omedelbart datum. De flesta spotkontrakt kräver att valutan, råvaran eller instrumentet levereras fysiskt, vilket innebär att det finns ett tidsvärde för betalningen i motsats till ett futures- eller forwardkontrakt. Spotkontrakt genomförs på spotmarknaden – vilket skiljer sig från future- eller forwardmarknader. Forward- eller futureshandel är motsatsen till spothandel.

Varför är Spot handel krypto så viktigt?

spot futures arbitrage
Vad är Spot handel krypto?

Avistakontrakt på valutor är den mest populära varianten och de avvecklas i allmänhet inom två bankdagar. De flesta andra finansiella tillgångar avvecklas däremot följande bankdag.

På spotmarknaden för utländsk valuta (forex) köps och säljs valutor elektroniskt över hela världen. Det är den volymmässigt största marknaden, med dagliga transaktioner till ett värde av mer än biljoner dollar.

Spothandel är fördelaktigt eftersom det är den mest likvida marknaden, med handlare som alltid köper och säljer till aktuella priser. När det finns skillnader i spotpriser mellan olika marknader kan kunniga investerare göra arbitrageaffärer med vinst.

Spot handel krypto meaning
innebörd av Spot handel krypto

Spotpriset är det aktuella marknadspriset på en finansiell produkt. Spotpriset är det försäljnings- eller inköpspris som kan erhållas just nu. Köpare och säljare bidrar till spotpriset genom att placera köp- och säljorder. På likvida marknader kan spotpriset variera sekund för sekund i takt med att utestående bud uppfylls och nya order läggs.

Faktorer att ta hänsyn till

Definition av terminspris

Andra spotmarknader
Vad är spothandel | Definition och innebörd

När du betalar för en produkt vid en överenskommen tidpunkt i framtiden kommer den att kosta mer än dess marknadsvärde den dagen på grund av den ränta som ackumulerats fram till dess. I forex redovisas skillnaden i räntesatser mellan de två valutorna.

Andra spotmarknader

Nästa bankdag handlas obligationer och optioner vanligtvis med avistabetalning. Detta innebär kontrakt mellan finansinstitut eller ett företag och ett finansinstitut. En ränteswap avvecklas i allmänhet inom två dagar – det närmaste datumet kallas spotdatum. Genom att delta i dessa transaktioner kan företagen snabbt få tillgång till kapital och samtidigt hantera risknivåerna på ett effektivt sätt.

Vad är spothandel?
Vad är spotmarknaden och hur handlar man krypto spot

Två av de mest kända råvarubörserna i branschen är CME Group (tidigare känd som Chicago Mercantile Exchange) och Intercontinental Exchange – New York Stock Exchange operator. Den mesta råvaruhandeln sker för framtida leverans och resulterar inte i omedelbar leverans; före förfallodagen kan kontraktet köpas eller säljas på spotmarknaden. Spotpriserna används för att fastställa priset på ett terminskontrakt.

Fördelar med spothandel

Smarta handlare som är väl insatta i hur deras marknader fungerar kan använda tradingbots för att utnyttja marknadstrender samtidigt som de begränsar sina risker. Smarta handlare som tränger igenom marknadens yta och tittar ner i dess djup kommer att hitta en uppsjö av möjligheter till vinst.

Fördelar med spothandel
Förlorar du pengar på spothandel?
 • När du tjänar pengar på att investera är det viktigt att förstå att du sannolikt kommer att behöva betala skatt. När allt kommer omkring, med internationella transaktioner och valutaväxling som sker regelbundet på marknaden, är beskattning en bestämd faktor. Tyvärr finns det inget sätt att garantera noll förluster, men metoder som hävstång eller säkring kan hjälpa till att minimera potentiella underskott som uppstår när du lämnar in din deklaration.
 • Med spothandel får handlarna en större avkastning på investeringen eftersom de kan köpa och sälja tillgångar direkt. Denna handelsmetod är exceptionellt lämplig för att snabbt utnyttja potentiellt lönsamma möjligheter på marknaden.
 • Spothandel erbjuder en intensivt givande plattform; köp lågt och sälj högt för att låsa upp en rejäl avkastning på din investering. Kryptovalutor ger handlare detta gyllene tillfälle, vilket gör spothandel till en av de mest lukrativa investeringarna på dagens marknad!
 • Spotmarknaden är tillgänglig för alla, vilket gör den till den perfekta handelsplatsen för alla typer av investerare. Med bara lite pengar och kunskap kan du dra nytta av stora prisfluktuationer för att göra enorma vinster!

Spotmarknaden underlättar snabba utbyten av kryptotoken mot fiat och andra digitala valutor, vilket gör det möjligt för handlare att göra snabba transaktioner.

Nackdelar med handel på spotmarknaden

Nackdelar med handel på spotmarknaden
Är spothandel med kryptovalutor lönsamt?
 • När investerare köper tillgångar till ett högre pris än normalt på spotmarknaden utsätts de för stora risker, särskilt när det gäller volatila resurser. Att förvärva dessa tillgångar före deras “verkliga värde” kan leda till betydande förluster om tillgångens kostnad därefter sjunker.
 • Om en part upptäcker några avvikelser i transaktionen efter det att spotmarknadshandeln har ägt rum, kan det inte finnas någon regress.
 • En stop-loss-order är en typ av handel som inte kräver planering, till skillnad från termins- och futuresaffärer.
 • Eftersom parterna måste göra en fysisk leverans på spotmarknaden är spotmarknaden inte lika anpassningsbar när det gäller tidpunkten.
 • Spotmarknaden är oflexibel när det gäller tidpunkten, eftersom parterna måste slutföra den fysiska leveransen på spotmarknaden.
 • Motpartens fallissemangsrisk påverkar avistamarknadsräntan.
 • På grund av marknadsgarantens solvens är motpartsrisken inneboende i handeln på avistamarknaden.

Spothandel är en oerhört givande och allmänt använd investeringsmetod som innebär snabba köp, försäljningar och byten av finansiella instrument.

Hur man handlar kryptovalutor på spotmarknaden
Vad är ett exempel på en spotmarknad?

För att ge en konkret illustration av spothandel, anta att en handlare öppnar en kort position i EUR/USD-paret (starta en spothandel). Enligt experternas prognoser och handlarnas övertygelser förväntas euron försvagas mot den amerikanska dollarn i framtiden.

Han säljer 10 000 USD till 1,070 och gör en vinst på 500 USD när euron faller mot dollarn och han köper 10 000 USD till 1,020 för att avsluta affären.

Om dollarn försvagas med 50 punkter och han beslutar sig för att köpa till 1,120 kommer han att förlora 500 USD (1,120 – 1,070 x 10 000 USD = 500 USD).

Vad är spot trading kryptovaluta?
Är du intresserad av att lära dig skillnaden mellan handel på spotmarknaden och terminsmarknaden?

Typer av Spot handel krypto

Spotbörser finns i två varianter: organiserade marknadsplatser och OTC-marknader (over-the-counter) utanför börserna.

En OTC-marknad (over-the-counter) eliminerar behovet av en mellanhand och gör det möjligt för köpare och säljare att få direktkontakt och handla med varor utan inblandning av tredje part. De objekt som handlas på OTC-marknaden kan skilja sig från de som erbjuds på etablerade börser. OTC-affärer är i allmänhet privata och priserna publiceras inte alltid.

En marknadsplats är en formaliserad handelsplats där säljare och köpare bjuder på och handlar med tillgängliga finansiella tillgångar. Investeringar kan göras i ett öppet handelsrum eller på en digital, elektronisk börs. Eftersom priserna bestäms direkt, tack vare elektronisk handel, har köp- och säljförfarandet förenklats.

Typer av spotmarknader
Vad är Binance spotmarknad?

Tekniska handlare som föredrar optioner eller terminskontrakt framför spotaffärer söker ofta efter derivat. Spotaffärer avvecklas till den aktuella marknadskursen. Derivat ger dock ett brett utbud av alternativ som gör det möjligt för handlare att dra nytta av framtida marknadsrörelser utan att riskera hela det kapitalbelopp som de skulle behöva binda om de köpte och sålde avistatransaktioner. Optioner och terminskontrakt gör det möjligt för handlare att säkra sina positioner, handla på marginalen och till och med spekulera med hjälp av hävstång.

Alternativ för handel

En handel där varken betalning eller leverans av investeringen sker omedelbart kallas en icke-spot-handel. Om handlare endast vill investera till specifika priser och tider kan de göra det genom att använda derivatkontrakt som dessa:

Alternativ för handel
Vilka typer av spotmarknader finns det?

Det är viktigt för investerare som vill diversifiera sina portföljer genom att dra nytta av en mängd olika investeringsalternativ att de förstår skillnaderna mellan spothandel och andra transaktionstyper för att kunna använda dem effektivt.

Riskhantering på spotmarknader 

Att förstå marknaden

Riskhantering på spotmarknader 
Vad är spotförsäljning?

Att förstå hur den fungerar är absolut nödvändigt för att maximera din framgång på spotmarknaden. Detta inkluderar att lära sig om utbud och efterfrågan, prisbildningsmekanismer, handelsvillkor och vanlig jargong. Du måste också veta vad andra deltagare sannolikt kommer att göra samt vilka regler som styr verksamheten på börsen.

På OTC-spotmarknader måste handlarna bedöma motparten för att minska risken för motpartsfallissemang. Det är lättare att minimera spotriskerna om man förstår hur marknaden fungerar.

Fastställa en handelsstrategi

Fastställa en handelsstrategi
Vad är skillnaden mellan spots och futures?

Det är viktigt för parter som handlar på spotmarknaden att anta en handelsstrategi innan de beslutar sig för att göra en affär. Handlare bör fastställa sina ingångs- och utgångspunkter för specifika tillgångar innan de öppnar en position.

Stop-loss och limit-order används för att skydda mot potentiella finansiella förluster. Andra strategier inkluderar prisgränser, minimipriser och förmågan att snabbt identifiera risker i en handel eller motpart. Stoppar och begränsningar kan hjälpa handlare att besluta om de ska fortsätta handla, avvakta eller avsluta transaktionen på ett mer effektivt sätt. Följande är några exempel på användbara stopp

Hur tjänar du pengar på spothandel?
Vad är skillnaden mellan derivat och spotmarknaden?
 • En limitorder är utformad för att stänga din position när priset når och överträffar den förutbestämda nivå som du har fastställt.
 • Regular stop: Om marknaden skulle röra sig mot din position kommer On Balance automatiskt att stänga den.
 • Säkerställ framgång med ATR-indikatorn, som justerar din stop-loss-nivå för dig och berättar exakt när du ska ta en position.
 • Trailing stop är en säkerhet som ger dig möjlighet att stänga en handel om priset börjar röra sig mot din målposition. Den följer en positiv prisrörelse och stängs när priset avviker från din målposition.

Hantera dina känslor

Hur kan jag tjäna 1 procent om dagen på aktiemarknaden? krypto spot
En guide till spotmarknadens typer och egenskaper

När du handlar på spotmarknaden är det viktigt att hålla dina känslor under kontroll eftersom de kan påverka dina beslut. Rädsla, tvivel, girighet och ångest är alla exempel på negativa känslor som kan leda till skadliga val som kan få din framgång att spåra ur. Kom ihåg – att behålla en lugn inställning är avgörande för framgångsrik handel!

Håll dig informerad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på våra kostnadsfria veckouppdateringar!

Det är också viktigt att hålla sig informerad om aktuella händelser och utvecklingen i frågor som påverkar spotmarknadsinstrument eller råvaror, särskilt när man gör en affär.

Investerare på spotmarknaden måste vara uppmärksamma på stämningsläget på marknaden, följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen samt hålla sig informerade om politiska och regulatoriska tillkännagivanden. När ett beslut om spothandel fattas bör alla nyheter som kan påverka priset på en måltillgång beaktas.

Vad är skillnaden mellan marginalhandel och spothandel? krypto spot
Vad är poängen med spothandel 2022?

Avslutningsvis

Spotmarknader är ett utmärkt sätt för både nybörjare och erfarna handlare att genomföra transaktioner. Dess enorma popularitet är rotad i dess användarvänliga design. Även om spothandel oftast är lätt att förstå, bör du fortfarande hålla dig uppdaterad med de små detaljerna som anges ovan. På detta sätt kan du få insikt i denna handlings avgörande fördelar och nackdelar.

Du bör inte bara förstå grunderna, utan det skulle också gynna din handel överlag att gå igenom teknisk, grundläggande och sentimental analys.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter