Hur man startar kryptovaluta arbitragehandel: En djupgående guide

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

⚡️ Är BOT arbitrage kryptovaluta lönsamt?

En arbitragehandel med kryptometoden kan vara lukrativ om din strategi lyckas. På grund av de korta tidsramarna som är involverade i prissättning av kryptovalutor bör den bot du väljer för denna typ av handel vara mycket snabb. Detta beror på att marknaden är oförutsägbar och priserna förändras ständigt.

⚡️ Är det möjligt att förlora pengar på arbitrage?

Investerare kan drabbas av stora finansiella förluster när råvarumarknaden faller, särskilt på deras arbitragekonvergensdatum.

⚡️ Vilka är nackdelarna med arbitrage?

Den största nackdelen med arbitragefonder är deras brist på tillförlitlighet. Arbitragefonder är som tidigare nämnts inte särskilt lönsamma på stabila marknader. Fonden kan i praktiken bli en obligationsfond, om än tillfälligt, om det inte finns tillräckligt många framgångsrika arbitrageaffärer tillgängliga.

⚡️ Är en arbitragefond skattefri?

Arbitragefonder betraktas skattemässigt som aktiefonder. Personer som väljer att avyttra sina investeringar före ett år är skyldiga att betala en upprörande reavinstskatt på 15%. Om tillgångarna däremot ligger kvar längre än ett år kan dessa investerare dra nytta av en mer generös långsiktig kapitalvinstskatt på 10%.

Arbitragehandel med kryptovalutor är en investeringsstrategi där investerare utnyttjar mindre prisskillnader på olika marknader eller börser. Kryptoarbitragehandel innebär att man köper en digital tillgång vid ett tillfälle och omedelbart säljer den (ofta) till ett högre pris vid ett annat tillfälle.

Vad är arbitragehandel?
Är kryptovalutaarbitrage lönsamt?

Med arbitragehandel kan handlare dra nytta av prisskillnaderna mellan två marknader och skörda belönande vinster. Denna kostnadseffektiva metod kräver minimal installation och ingen investeringserfarenhet, vilket gör att vem som helst enkelt kan dra nytta av denna lukrativa möjlighet. Med arbitragehandel kan du snabbt dra nytta av marknadsskillnader samtidigt som du undviker kostsam infrastruktur – vilket gör det till ett utmärkt val om du vill generera inkomster utan ansträngning.

e utan ansträngning.

Vad är arbitragehandel?

Vad är arbitragehandel
Är kryptoarbitrage lagligt?

Trots att kryptovalutor är en revolutionerande teknik är de fortfarande bundna av samma lagar och regler som styr mer konventionella marknader. Många anser att det finns ännu fler möjligheter till arbitrage med kryptovalutor.

Det beror sannolikt på att kryptovalutamarknaden har rykte om sig att vara extremt volatil jämfört med andra finansiella behov. Det innebär att priserna på kryptotillgångar är kända för att variera avsevärt över tid. Arbitragehandlare har många fler möjligheter att hitta lönsamma prisavvikelser eftersom kryptotillgångar byter ägare på hundratals börser 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Hur handlar man med arbitragehandel
Vad är kryptoarbitrage och är det värt det

Utnyttja arbitragemöjligheter och dra nytta av variationen i priserna på digitala tillgångar på olika börser genom att beräkna skillnaden mellan två eller flera växelkurser och sedan genomföra en serie transaktioner.

Arbitrageurs i kryptovalutavärlden söker ständigt efter prisskillnader mellan börser. För att illustrera, tänk dig att Bitcoin handlas för 45 000 USD på Coinbase och 45 200 USD på Kraken. En snabbtänkt arbitragör skulle dra nytta av möjligheten genom att köpa Bitcoin från en börs och sedan omedelbart sälja den till en annan – och därmed tjäna en vacker summa på två hundra dollar!

Varför är priserna på kryptovalutabörser så olika?
Guide till kryptoarbitrage

Varför är priserna på kryptovalutabörser så olika?

Centraliserade utbyten.

Det första att notera är att priset på tillgångar på centraliserade börser bestäms av den senast matchade Bid-Ask-ordern i börsens bok. Den aktuella kursen för en digital tillgång i ett företag baseras på den senaste försäljnings- eller köptransaktionen för den specifika artikeln.

Är BOT arbitragehandel
Är arbitragehandel lagligt?

Om den sista ordern som läggs på börsen till exempel gäller bitcoins till ett värde av 60 000 dollar, blir det priset det slutliga priset som fastställs av plattformen. Efter det kommer en annan order för att återställa bitcoins kapital. Som ett resultat är det en kontinuerlig strävan att fastställa en börs exakta pris eftersom marknadsvärdet på digitala tillgångar kan förändras vid varje given tidpunkt.

Priset varierar också eftersom investerarnas efterfrågan på tillgången skiljer sig något från en börs till en annan.

Är det möjligt att förlora pengar på arbitrage
Vad är ett exempel på arbitrage?

Decentraliserade börser

Decentraliserade kryptobörser använder en “automatiserad market maker”-modell för att prissätta kryptovalutatillgångar.

Kryptoarbitrage - hur det fungerar och handelsstrategier
Hur blir man arbitragehandlare?

Till skillnad från orderbokssystem använder decentraliserade börser (DEX) likviditetspooler för att matcha köpare och säljare med ett specifikt pris och belopp. För att göra detta har varje kryptohandelspar sin samling; till exempel om någon vill handla Ether (ETH). Detta gör det möjligt för handlare att göra transaktioner utan att behöva en mellanhand eller förlita sig på tjänster från tredje part.

Hur fungerar arbitragehandel
Är arbitrage möjligt?

Att investera i kryptotillgångar hos oss öppnar upp en värld av potential för handlare. Våra kunder får inte bara en del av transaktionsavgifterna, de behöver inte heller stanna på en plats och leta efter någon som är villig att köpa eller sälja deras tillgångar till specifika priser. Med oss kan handel ske när som helst och var som helst! Denna flexibilitet säkerställer att du kommer att dra nytta av alla möjligheter oavsett vilken tid det är, dag eller natt.

En sofistikerad matematisk formel upprätthåller en perfekt balans mellan tillgångarna A och B på de mest kända decentraliserade börserna. Denna ekvation garanterar att poolens förhållande mellan båda tillgångarna förblir konsekvent över tiden.

Är det möjligt att tjäna pengar på arbitragehandel?
Varför erbjuder olika börser olika priser?

När poolens tillgångsförhållande ändras är det som om någon har sålt en summa ETH och köpt ett liknande antal LINK-tokens. Processen att sälja ETH för LINK och sedan köpa tillbaka ETH med LINK kallas “rebalansering”.

När priserna började stiga uppmuntrades handlare att ta bort de mindre värdefulla LINK och lägga till. Vissa tror att köp av ETH kommer att bidra till att stabilisera kryptovalutamarknaden.

När en handlare avsevärt ändrar förhållandet i poolen (gör en stor affär) kan detta orsaka betydande prisskillnader mellan tillgångar i samlingen och deras marknadsvärde (det genomsnittliga pris som återspeglas på alla andra börser).

Fördelar med Crypto Arbitrage
Är kryptovalutaarbitrage fortfarande lönsamt?

Fördelar med Crypto Arbitrage

Snabb vinst

Med kryptoarbitrage kan du snabbt handla med digitala tillgångar, vanligtvis inom en timme eller mindre. Det är ett kortare tidsfönster än traditionell handel, där investerare köper och behåller kryptovalutor tills de säljer dem senare.

Otaliga möjligheter

Att välja rätt kryptobörs för att uppfylla dina krav kan ta tid med tanke på det stora urvalet av tillgängliga alternativ. Med så många alternativ finns det ett brett utbud av arbitragemöjligheter. Enligt Coindesk finns det idag mer än 391 kryptovalutabörser.

Hur kan jag tjäna pengar på arbitrage?
Krypto-arbitrage: Hur det fungerar och handelsstrategier

Kryptovaluta är ett område med stor potential som fortfarande håller på att utvecklas.

Allmänheten har ännu inte accepterat kryptovalutor, vilket gör att kryptomarknaden befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. På grund av detta finns det mycket oregelbundenhet och ett behov av mer sammanhållning mellan börserna. Med färre antal handlare och konkurrens överlag på marknaden finns det potential för mer betydande prisskillnader.

Kryptovalutor kan vara volatila.

Bitcoin var den första kryptovalutan och utvecklades 2009 av Satoshi Nakamoto. Även om den har varit en marknadsaktör i över ett decennium innebär dess decentraliserade natur att volatilitetsnivåerna förblir höga jämfört med andra mynt. Det innebär att det kan finnas betydande prisskillnader mellan olika börser. Om vi är tillräckligt snabba kan vi dra nytta av dessa situationer.

Nackdelarna med Crypto Arbitrage

Nackdelarna med Crypto Arbitrage
För- och nackdelar med Crypto Arbitrage

Begränsningar för kundkännedom

Beroende på vilken kryptovalutabörs du använder kan du behöva följa olika KYC-regler. För att komma igång bör du länka ditt bankkonto och bekräfta den identitet du angav. Denna process kan ta upp till en hel dag. Dessutom måste ditt bankkonto ibland vara beläget i samma land där börsens huvudkontor är etablerat.

Förvaring av mynt

Det är viktigt att skydda din digitala valuta från hackares nyfikna ögon, så sprid den på olika börser. Det garanterar att du kommer att ha en hanterbar förlust även om ett konto hamnar i fel händer. Dessutom, när du överväger att använda en okänd handelsplattform – gör din due diligence och undersök deras säkerhetsåtgärder noggrant innan du överför några mynt!

Priser

Kryptobörser tillåter dig inte att handla, sätta in eller ta ut gratis; de tar ut en viss procentandel av pengarna som avgifter. Därför måste du inkludera kostnaderna när du beräknar vinsten från arbitrage.

Varför varierar priset på bitcoin runt om i världen
Vad är Arbitrage Crypto Trading?

Större affärer ger större vinster.

Arbitrage kanske inte är så lönsamt som man skulle kunna tro efter att ha beaktat behandlingsfördröjningar och avgifter. Du måste öka handelsvolymen avsevärt för att göra stora vinster från arbitrage.

Hur mycket pengar kan jag ta ut?

När du gör stora affärer ska du komma ihåg att börserna har satt gränser för hur mycket som kan tas ut åt gången. Det innebär att kryptovalutan i din plånbok inte är tillgänglig för att starta omedelbart.

Vad får kryptovalutor att stiga eller falla
Krypto Arbitrage

Tidsbestämning

Handlare som deltar i skiljedomsförfaranden bör vara medvetna om att varje transaktion kan ta upp till 10 minuter att slutföra. Detta är en lång tid på marknaden, vilket innebär att priserna kan förändras mot vad som förväntades, vilket leder till ingen vinst eller, ännu värre, en förlust. Du köpte mynt på en börs, men marknaden rörde sig innan du kunde sälja dem på en annan.

Transaktionstider

Om fler handlare söker efter arbitrage kan detta förändra handelsvolymerna över olika börser. Detta kan också minska chanserna till arbitrage för andra personer.

Strategier för krypto-arbitrage delas in i flera kategorier.

Kryptovaluta är ett område med stor potential som fortfarande håller på att utvecklas.
Vad är Crypto Arbitrage?

Tävling

Om fler handlare söker arbitrage kan det leda till en förändring av handelsvolymerna mellan olika börser. Detta kan också minska chanserna till arbitrage för andra personer.

Strategier för krypto-arbitrage delas in i flera kategorier.

Det finns flera metoder för kryptoarbitrageörer att tjäna pengar på marknadsimperfektioner. Några av dessa inkluderar:

 • Arbitragehandel med kryptovalutor genom interbörsaktiviteter är en av de mest eftertraktade strategierna för en handlare att dra nytta av prisskillnader mellan två kryptobörser genom att köpa lågt och sälja högre.
 •  Att dra nytta av inter-exchange spatial arbitrage innebär att man utnyttjar skillnaden mellan utbud och efterfrågan på Bitcoin i två olika länder. Om du till exempel jämför den amerikanska marknaden med Sydkoreas kryptoindustri är det möjligt att utnyttja detta gap till din fördel.
Nackdelarna med Crypto Arbitrage
Är kryptoarbitrage lagligt?
 • Triangulärt arbitrage är en strategi där handlare drar nytta av prisskillnader mellan tre eller fler kryptovalutor. En handlare kan till exempel skapa en handelscykel som börjar och slutar med Bitcoin men inkluderar andra digitala tillgångar i mitten. Genom att göra detta kan handlaren dra nytta av alla prisskillnader mellan kryptovalutorna.

Säljaren kan köpa bitcoins, byta dem mot Ethereum och sedan byta dem mot Cardano ADA-tokens innan de återgår till Bitcoin. På så sätt drar han nytta av prisskillnaden mellan dessa tre kryptovalutor.

Arbitragehandel med kryptovalutor
Är det möjligt att förlora pengar på arbitrage?

Statistical Arbitrage utnyttjar mindre skillnader på marknaden och är en teknik för handel med kryptovalutor som använder prediktiv statistisk modellering och maskininlärningsalgoritmer för att prognostisera framtida priser.

När priserna på tre cryptocurrency trading par skiljer sig åt, kan en näringsidkare få fler bitcoins än initialt. Eftersom alla affärer utförs på en enda börs är det enkelt att flytta pengar mellan olika företag. Därför har handlare som använder detta system en fördel jämfört med dem som inte gör det!

Större affärer ger större vinster.
Hur hittar man arbitragemöjligheter?

Arbitrageörer kan dra nytta av decentraliserade handelsmetoder, som 0x och Kyber Network, genom automatiserade marknadsförare (AMM). Dessa smarta kontrakt använder orakel för att få tillgång till data från externa källor. När spotpriserna för ett kryptopar varierar dramatiskt mellan olika centraliserade börser kan arbitragörer göra vinster!

Med hjälp av sofistikerade matematiska modeller och automatiserade robotar för att handla snabbt har högfrekvenshandel skapat nya metoder för att maximera vinsterna. Handelsrobotar är en av de mest effektiva mekanismerna inom detta område; de har utformats för att genomföra invecklade strategier som utnyttjar oregelbundenheter på marknaden.

Vad är Crypto Arbitrage
Hur inleder man ett skiljeförfarande?

Den mest populära kryptoarbitrageboten är Haasbot, som stöder en mängd olika börser och strategier.

En annan populär kryptoarbitrage-bot är Cryptohopper, som stöder flera börser och strategier.

Varför anses kryptoarbitrage vara en lågriskmetod?

Varför anses kryptoarbitrage vara en lågriskmetod?
Bör arbitrage vara riskfritt?

Till skillnad från daytraders behöver krypto-arbitragehandlare inte förutsäga framtida bitcoinpriser eller genomföra transaktioner som kan ta timmar eller dagar innan de ger vinst.

Handlare använder förväntningar på en viss vinst för att fatta beslut snarare än att analysera marknadssentiment eller vara beroende av andra prisprognoser. Det är också möjligt för handlare att ingå och avsluta en arbitrageaffär på några sekunder eller minuter, beroende på deras resurser. Som ett resultat av ovanstående kan vi dra följande slutsatser:

Vad är arbitragestrategier?
Är kryptoarbitrage lönsamt?
 • Är crypto arbitrage profitabCrypto-arbitrage trading är mindre farligt än andra handelsmetoder eftersom det vanligtvis inte kräver prescient analys.
 •  Handlare som ägnar sig åt arbitrage måste genomföra transaktioner under upp till några minuter. På grund av dettaär exponeringen för handelsriskerliten eller obefintlig.

Risken med arbitragehandel med kryptovalutor

Flera olika faktorer kan begränsa lönsamheten för arbitragörer. Möjligheter med låg risk kommer att resultera i mindre vinster och försämra resultatet. För att uppnå betydande vinster måste kryptoarbitrageörer göra enorma mängder affärer. Det är också viktigt att notera att arbitragehandel inte är gratis.

Är arbitrage-bots fortfarande lönsamma?
Vad är en arbitragestrategi arbitrage trading?

Avgifter

Två börser kan ha olika kostnader för uttag, insättning och handel. Dessa provisioner kan byggas upp och eliminera dina vinster. Antag att Coinbase uttagsavgift, Krakens insättningskostnad och Krakens handelsavgift är 2 procent. Den totala kostnaden för att genomföra denna transaktion är 45 000 USD + (2 % * 45 000 USD) = 45 900 USD. Du skulle behöva göra en vinst på 900 dollar för att gå jämnt upp!

Hur man tjänar pengar på arbitrage trading
Vad är arbitrage trading, förklara med ett exempel.

Villkor

Växelkurserna mellan kryptovalutor och fiatvalutor kan vara oförutsägbara, vilket gör det svårt för arbitragörer att utnyttja lönsamma möjligheter. Att hitta den mest fördelaktiga växelkursen kan ta timmar eller till och med dagar, så en arbitragör måste ha tålamod om de hoppas kunna dra nytta av de lukrativa ögonblicken.

Hur man startar arbitragehandel

Om du vill komma igång med kryptoarbitragehandel finns det några saker du bör göra först:

Hur man startar arbitragehandel
Vilka är de tre villkoren för arbitrage?
 • Få en omfattande förståelse för de olika börsmodellerna och hur de fungerar.
 •  Bekanta dig med de mest framgångsrika strategierna för kryptoarbitrage.
 •  Välj en kryptoarbitrage-bot som uppfyller dina krav.
 •  Välj önskad börs och registrera dig för ett konto idag!
 •  Koppla dina kryptoplånböcker till handelsplattformar för ökad tillgänglighet.
 • Börja handla!

Kryptoarbitragehandel utgör en exceptionell möjlighet att realisera betydande vinster med begränsad risk. Det skulle dock hjälpa om du kom ihåg att ingen investeringsstrategi är helt säker från fara, och det är viktigt att vara välinformerad om de potentiella riskerna innan du inleder några affärer. Att utbilda dig själv kommer att garantera framgång och försvara dina investeringar mot skada!

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter