Ethereums uppgång: Ledande revolution för tokeniserade tillgångar

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Digital finansteknik har en betydande omvandlingspotential. Distribuerad ledgerteknik (DLT), där blockkedjan är det mest kända exemplet, underlättar emissioner av digitala obligationer. Med tiden kan detta minska beroendet av mellanhänder vid emissioner, förbättra den operativa effektiviteten och eventuellt sänka kostnaderna.

Dessutom stöder DLT tokenisering av materiella tillgångar, vilket potentiellt kan bredda räckvidden för specifika finansiella instrument.

Ethereums mångsidiga ekosystem med smarta kontrakt och decentraliserade applikationer
Utforska Ethereums ekosystem: Smarta kontrakt och decentraliserade applikationer

För att förverkliga dessa fördelar och uppnå bredare acceptans anser Moody's dock att DLT-driven teknik måste ta itu med olika utmaningar. Dessa inkluderar avsaknaden av interoperabilitet och standardisering bland DLT-plattformar, opålitliga alternativ för digitala kontanter, tvetydiga regelverk och tekniska risker.

Nyligen har många institutioner fördjupat sig i tillståndsfri blockchain genom pilotprojekt och faktiska transaktioner. En betydande del har visat intresse för Ethereum, som lockats av sitt omfattande ekosystem och tillväxten av applikationer och nätverk under de senaste åren.
Som en transparent offentlig blockkedja erbjuder Ethereum ett grundläggande lager för utvecklare att ta fram lösningar för data- och värdeutbyte över olika nätverk. Dess anpassningsbara design och kommande uppgraderingar, särskilt de som förbättrar interoperabiliteten, gör Ethereum till en föredragen plattform för utgivning av digitala obligationer.

Europeiska investeringsbankens obligationsemission på Ethereum
Institutionell användning: Europeiska investeringsbankens obligationsemission på Ethereum

Till exempel har institutioner som Europeiska investeringsbanken använt Ethereum för obligationsemissioner.

Ethereum låg till grund för en digital grön obligation som utfärdades av Société Générale 2023 och värderades till 10 miljoner euro. På lång sikt förutspår Moody's en ökad sammankoppling mellan offentliga blockkedjenätverk som Ethereum och konventionell infrastruktur, vilket stärker blockkedjeapplikationer och främjar branschens expansion.

Trenden med tillgångstokenisering, där materiella tillgångar som fastigheter eller konst omvandlas till digitala tokens med hjälp av DLT, har ökat kraftigt på senare tid. Det totala värdet av tokeniserade materiella tillgångar på offentliga blockkedjor ökade från 1 miljard USD till 2 miljarder USD inom ett år, med Ethereum som värd för majoriteten.

En primär utmaning som hindrar tokeniseringens tillväxt är frånvaron av tillförlitliga digitala kontanter, vilket driver vissa marknadsaktörer att avveckla transaktioner externt eller tillgripa stablecoins.

Stablecoins, kryptovalutavarianter som är knutna till tillgångar som fiatvalutor, representerar en form av digitala kontanter. Deras oförmåga att konsekvent upprätthålla sin koppling under volatila förhållanden är dock ett bekymmer.

Alternativa lösningar, såsom tokeniserade bankinsättningar och digitala centralbanksvalutor (CBDC), skulle kunna hantera dessa problem. Moody's förväntar sig framsteg inom dessa områden under 2024, även om deras integration med offentliga blockkedjor förblir osäker.

Ökad tokenisering av tillgångar: Fastigheter och konst omvandlas till digitala tokens på Ethereum
Tokenisering av materiella tillgångar: Ethereums roll i ökningen på 2 miljarder dollar

Moody's förväntar sig också ökad rättslig klarhet 2024, med tillsynsmyndigheter som skapar ramverk för framväxande digitala tillgångar och tjänster. Takten varierar dock globalt. Regioner som EU, Singapore och Förenade Arabemiraten kan locka fler investerare på grund av förbättrat skydd och nya licensstrukturer för digitala tillgångar.

Däremot kommer USA sannolikt att förlita sig på lagstiftningsåtgärder för att forma landskapet för digitala tillgångar, med ett omfattande ramverk fortfarande i den avlägsna horisonten.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter