Vad är Fear and Greed Index? Vad påverkar prisutvecklingen på tillgångar? Analys av sentimentet för kryptovalutor

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

⚡️ Hur får jag tag på rädslemynt?

✔️ Skapa en Coinbase-plånbok. För att förvärva Fear behöver du en plånbok som stöder self-storage, t.ex. Coinbase Wallet.
✔️ Skapa ett Coinbase Wallet-konto med din e-postadress och följande information: ✔️ Namnet du vill använda.
✔️ Återställningsfrasen ska lagras på ett säkert
✔️ Förstå och planera för kostnaderna för attdriva ett Ethereum-nätverk.
✔️ Använd en kryptovalutabörs för att köpa och överföra din Ether till ditt Coinbase-konto.
✔️ Använd din ETH för att köpa Fear på börssidan.

⚡️ Hur fungerar Fear and Greed Index i kryptovalutor?

Kryptoindexet fear and greed är en undersökning som är utformad för att utvärdera marknadssentimentet, vilket kvantifieras på en skala från 0 till 100. Rädsla ligger i den nedre delen av detta spektrum (0-49), medan girighet finns i dess övre ände (50-100).

⚡️ Vad betyder steaking i kryptovaluta?

Stacking gör det möjligt för kryptovalutainvesterare att använda sina digitala tillgångar och generera passiva inkomster utan att behöva sälja dem. Du kan tänka på stapling som en kryptoversion av att sätta in pengar på ett sparkonto med hög avkastning.

⚡️ Är det säkert att satsa?

Pengarna är sannolikt säkra, eftersom de finns på ett bankkonto. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om dina pengar verkar “frysta” medan du satsar, garanterar detta inte deras totala säkerhet. Även om vissa börser hävdar att de förvarar sina frysta tillgångar i kylrum är detta inte alltid fallet, och cyberbrottslingar har tagit bitcoins från större börser

Besök vår webbplats för att lära dig mer om Fear and Greed Index.

Har du någonsin tänkt på att även om du har en stark investeringsstrategi så kan den förstöras på ett ögonblick av marknadsaktörer som agerar på grund av rädsla eller girighet?

Marknadsklimatet kan påverkas av en mängd olika incitament, till exempel “Fear of Missing Out” eller “FOMO” bland offentliga och privata organisationer och företag som tittar på Bitcoin.

Många investerare fruktar att värdet på deras investering kommer att stiga mer än vad det för närvarande är, så de lägger ett stort antal köporder. Som ett resultat av detta stiger priset.

Besök vår webbplats för att lära dig mer om Fear and Greed Index.
Rädsla – Indikatorer och signaler

När en stor grupp investerare plötsligt säljer sina tillgångar på grund av panik eller negativa nyheter sker en tydlig förändring i hur de ser på sin investering. Marknadens reaktion på sådana nyheter kallas för “fear and greed index”.

Vilka är de bästa sätten att mäta investerarsentiment som påverkar en tillgångs marknadsvärde?

Investerarna är angelägna om att bevara tillgångarna under en kris, då säljarna på marknaderna sätter press på dem. Det är då investerarna använder index som ombud för att mäta investerarnas panik på aktiemarknaden.

Crypto Fear and Greed Index mäter investerarnas känslor för att hjälpa bitcoininvesterare att analysera marknadsförhållandena.
Krypto girighet och rädsla index

VIX-index, vanligen kallat volatilitetsindex, är en tillförlitlig barometer för att utvärdera hur turbulent eller oberäknelig aktiemarknaden har varit. Handelsvolymen på derivatmarknaden används för att skapa ett index med detta värde.

VIX:s prisutveckling kommer att återspegla institutionella och förmögna investerares investeringsidéer.

En annan indikator som kan användas för att bedöma investerarnas inställning är Cryptocurrency Fear and Greed Index, som också gäller för kryptovalutamarknaden.

Crypto Fear and Greed Index mäter investerarnas känslor för att hjälpa bitcoininvesterare att analysera marknadsförhållandena.

Index för rädsla och girighet
Krypto rädsla och girighet index

Kryptovalutaindexet är ett verktyg för att mäta investerarnas känslor på bitcoinmarknaden, särskilt girighet och rädsla. Det används av analytiker för att studera investeraraktivitet relaterad till kryptovalutor. Investerare får marknadsnyheter snabbt och kan fatta beslut omedelbart när betydande händelser inträffar på marknaden, både bra och dåliga.

Tänk om investerare över hela världen fick reda på detta samtidigt. Det är mycket mer sannolikt att det leder till “buy FOMO” eller “panikförsäljning” på andra marknader än det är på aktiemarknaden.

"Extrem rädsla" griper tag i kryptomarknaden
Index för rädsla och girighet i kryptovalutor visar rekordökning

När investerare drabbas av panik eller girighet på denna 24/7-marknad används Cryptocurrencies Fear & Greed Index för att studera investerarnas beteende och hjälpa till med beslutsfattandet.

På så sätt är du inte beroende av eller påverkas av marknadens humör, vilket kan hjälpa investerare att bättre genomföra sina strategier. Indexet som används i detta exempel är hämtat från den alternativa webbplatsen.

Crypto Fear and Greed Index är ett index som investerare använder för att förstå om marknaden känner extrem oro (0) eller girighet (100). Ett värde på 100 innebär att investerarna har blivit överdrivet giriga. FOMO kan ha utlöst ett visst köpmomentum.

Rädsla och girighet Index Bitcoin och krypto
Fear and Greed Index: hur en investerare kan följa marknadens puls

Kryptostrategin och Greed Index baseras på data från fem källor, enligt hemsidan.

Dessa källor är:

 • sociala medier (Twitter)
 • Google Trender
 • börsvärde
 • handelsvolym
 • prisvolatilitet.

Indexets del om sociala medier letar efter omnämnanden av “köp”, “sälj” och “behåll” i tweets.

Sök upp vissa nyckelord relaterade till bitcoin på Google Trends för att spåra det globala sökintresset. Till exempel kommer “bitcoin price” att ge dig en uppfattning om hur ofta just detta nyckelord söks efter över hela världen.

Det finns något som kallas rädsla och girighet på kryptomarknaden
Och slutligen baseras prisvolatiliteten på data från BitVol.info.

Bitcoin rädsla och girighet index

CoinMarketCap.com förser oss med uppgifter om börsvärde och handelsvolym som vi kan lita på.

Indexet räknas om varje timme och du kan se utvecklingen under föregående vecka, månad eller år på vår webbplats.

Vetenskapen bakom CNNMoneys index för rädsla och girighet

Indexet för rädsla och girighet är ett verktyg som vissa investerare använder för att mäta marknaden. Det visar att när investerarna är alltför rädda tenderar aktierna att vara undervärderade, men när de blir alltför självsäkra och giriga går aktierna ofta för mer än sitt faktiska värde. Vissa skeptiker tycker inte att det är ett användbart investeringsverktyg eftersom det säger åt dig att köpa eller sälja baserat på hur andra människor känner snarare än att ge objektiva kriterier. CNN:s fear and greed-index mäter sju faktorer för att fastställa hur mycket rädsla eller girighet som finns på marknaden:

 • Momentum i aktiekursen: S&P 500:s genomsnittspris under 125 dagar jämfört med dess nuvarande värde.
 • NYSE upplever ett överflöd av aktier som når 52-veckors högsta nivåer jämfört med de som når 52-veckors lägsta nivåer.
Vetenskapen bakom CNNMoneys index för rädsla och girighet
Vetenskapen bakom CNNMoneys index för rädsla och girighet
 • Ett verktyg för teknisk analys som jämför antalet stigande aktier med antalet sjunkande aktier.
 • Skillnaderna mellan säljoptioner och köpoptioner kan hjälpa investerare att förstå vad människor känner på marknaden. Om säljoptioner släpar efter köpoptioner betyder det i allmänhet att människor är girigare. När priset på säljoptioner överstiger priset på köpoptioner är det ofta en indikation på rädsla bland investerare.
 • Genom att mäta skillnaden mellan avkastningen på investment grade-obligationer och skräpobligationer kan vi få en bättre förståelse för hur stor aptiten är för strategier med högre risk.
 • Volatilitet på marknaden: CNN mäter Cboes Volatility Index (VIX) med fokus på 50-dagars MA.
"Extrem rädsla" styr kryptomarknaderna
Crypto Fear and Greed Index mäter investerarnas känslor för att hjälpa bitcoininvesterare att analysera marknadsförhållandena.
 • Differentiering av avkastning för aktier kontra statsobligationer.

På en skala från 0 till 100 klassificeras dessa sju indikatorer. Indexet beräknas sedan genom att ta genomsnittet av alla indikatorer, där 50 är neutralt och allt högre innebär mer girighet än normalt.

Vad avslöjar en hög eller låg poäng på Crypto Fear & Greed Index för oss?

Vad avslöjar en hög eller låg poäng på Crypto Fear & Greed Index för oss?
Indexgraf för rädsla och girighet

När indexet faller under 50 kan det vara en indikation på att investerarna har gått in i ett tillstånd av rädsla och därmed utgör ett bra köptillfälle.

Om indexet stiger över 50 kan det vara en indikation på att investerarna börjar bli giriga, vilket kan vara en säljsignal.

Forskning är ett viktigt steg för att fatta välgrundade beslut, och ett enskilt mått bör inte vara den enda faktorn när man fattar beslut.

Vad påverkar krypto rädsla och girighet?
Indexgraf för rädsla och girighet

Trots tidigare framgångar finns det inga löften om framtida framgångar. Var därför uppmärksam på att dina resultat kan skilja sig från tidigare resultat.

Men om du letar efter ett annat verktyg som kan hjälpa dig med din kryptohandel kan crypto fear and greed index vara värt att överväga.

Vad påverkar krypto rädsla och girighet?

Index måste uppfylla vissa specifika kriterier.

Krypto rädsla och girighet index
Indexverktyg för rädsla och girighet

Med hänsyn till det faktum att Bitcoins marknadsfluktuationer kan ha omfattande konsekvenser skapades en specifik uppsättning kriterier för att säkerställa korrekt indexering. För närvarande ingår endast Bitcoin i nämnda index på grund av dessa parametrar; sådana bestämmelser inkluderar dock:

 • Guld, silver och platina har en sammanlagd volatilitet på 25%.

Siffran beräknas baserat på volatilitet och den maximala nedgången i bitcoinpriset jämfört med den genomsnittliga volatiliteten på 30 och 90 dagar. När volatiliteten stiger indikerar det marknadsentusiasm.

Vetenskapen bakom CNNMoneys index för rädsla och girighet
Rädsla och girighet index ethereum
 • 25 % av en akties momentum/volym på marknaden är irrelevant.

När aktiemarknaden lutar kräver denna strategi att man tittar på de glidande medelvärdena på 30 och 90 dagar för att avgöra om det finns ett överflöd av säljaktivitet för en specifik aktie. Detta leder till att investerarna blir giriga på marknaden.

 • Enligt rapporten står sociala medier endast för 15% av B2B leadskapande.

Om du vill analysera kryptovalutor ska du använda en hashtag för varje enskild valuta. Till exempel #XRP. Beräkningen baseras på hastigheten och antalet svar.

 • Enkätundersökningar resulterar endast i en framgångsgrad på 15%.

Yttranden om en tillfälligt nedstängd webbplats

Crypto Fear and Greed Index mäter investerarnas känslor för att hjälpa bitcoininvesterare att analysera marknadsförhållandena.
Vad betyder extrem girighet i kryptovaluta?
 • Min erfarenhet av denna stam har varit fantastisk; Jag skriver den här recensionen medan jag är hög på den

Procentandelen av börsvärdet baseras på priset. Bitcoins och altcoins ses som en fristad när marknadsoron ökar, medan altcoins endast används i spekulationssyfte.

Även om en analys av marknadsvärdet kan ge en viss indikation på investerarnas inställning, är det svårt att säga säkert eftersom tillväxten i altcoins marknadsvärde kan bero på verkligt investerarintresse.

 • Antalet varumärken som använder frasen “som en fisk i vattnet” har ökat från noll till 70 procent. Användningen av dessa ord är inte bara populär bland företag, utan också bland konsumenter.
Vad säger Fear and Greed-diagrammet dig?
Vad är rädsla- och girighetsindexet i kryptovaluta?

Google Trends är ett Google-verktyg som analyserar nyckelord kopplade till bitcoins. När antalet sökningar på bitcoin-relaterade termer ökar tyder det på att investerare blir mer intresserade av kryptovalutamarknaden.

Vad säger Fear and Greed-diagrammet dig?

rädsla & girighet index online
Hur får du greed coins?

Du kan observera mer än det aktuella värdet genom att överlagra bitcoinindex ovanpå bitcoinprisgrafen. Du kommer att kunna se hur värderingen har förändrats när priset har skiftat över tid. Detta är ett utmärkt verktyg för att observera och spåra fluktuationer i form av trender eller investeringsmöjligheter.

Genom att lägga till denna nya, unika dimension till Bitcoin Cryptocurrency Fear and Greed Index, kan investerare mer exakt bedöma hur indexet har reagerat tidigare på prisförändringar. Detta värdefulla fynd är exklusivt för denna webbplats, och ingen annan webbplats som diskuterar Fear and Greed Index kan göra anspråk på det.

Varje dag uppdaterar vi detta live-diagram för att visa hur Bitcoin Fear and Greed Index förändras tillsammans med Bitcoins pris.

Vi erbjuder även en Twitter-bot som varje dag twittrar ut det aktuella värdet för Fear and Greed Index.

Krypto rädsla och girighet index över tid
Rädsla – Indikatorer och signaler

Rädsloskalan sträcker sig från 0 till 100, där 0 betyder “extrem rädsla” och 100 betyder “extrem girighet”.

Vi hoppas att du uppskattar denna innovativa och kostnadsfria tjänst

När den används med bitcoins. Tar vi kryptostress- och girighetsindex, samt bitcoinpriset, ser vi att när kryptostress- och girighetsindex nådde den gröna linjen i figur 1 vid 10, steg bitcoinpriset fem gånger.

Krypto rädsla och girighet index
Hur tolkar man Fear and Greed Index?
 • Öka 1 +70%.
 • Ökning 2 +45% Ökning
 • Ökning 3 +310% Ökning
 • Ökning 4 +25
 • Öka 5 +300% .

Kombinationen av kryptostrategin och greed index vid 90 (den röda linjen i Figur 1) innebär att bitcoinpriset kommer att minska två gånger från sin topp, enligt följande:

 • Minska 1 -40%.
 • Minska 2 -45%.
Läs mer om kryptoindex för rädsla och girighet
Crypto Fear Index visar

När vi tittar på testresultaten verkar det som om vi kan använda Crypto Fear and Greed Index som en del av vår analys av kryptoinvesteringar.

Även om ett index andra syfte är att mäta investerarnas känslor bör det inte användas som ett köp- och säljtecken. Om vi förlitar oss på denna metod kan användarna dock bli överväldigade av marknadssentiment. Vi kan mäta investerarnas ångest och girighet på kryptovalutamarknaden med Crypto Fear and Greed Index. Det bör dock endast användas för att spåra investerarnas känslor på marknaden, medan försäljningsrekommendationer baserade på det bör beaktas med ytterligare kriterier.

Som alltid, trevlig handel!
Index för rädsla och girighet

Nu när du är väl insatt i Fear and Greed Index kan du använda din nyvunna kunskap för att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Med lite forskning kan du dubbelkolla fakta för att garantera framgång med varje köp. Det är då Zipmex kommer till undsättning. För att börja handla, gå in på börsen!

Crypto Fear and Greed Index är ett nytt verktyg som kan användas för att mäta investerarnas sentiment på kryptovalutamarknaden. Indexet baseras på priset på Bitcoin, samt andra villkor som antalet Google-sökningar efter termer relaterade till Bitcoin. Du kan använda indexet för att övervaka marknaden

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter