När kommer Altcoins att nå 1 biljon dollar? Kryptoexpert tappar förutsägelse

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Mitt i den rådande återupplivningen i den bredare kryptovalutasektorn är altcoin-segmentet inget undantag från denna uppåtgående bana. För närvarande står marknadsvärdet för altcoins motståndskraftigt över en avgörande tröskel, en utveckling som inte har undgått det kräsna ögat hos kryptoanalytiker Michaël van de Poppe.

Enligt hans insikter, förklarade i ett omfattande inlägg daterat 30 januari, har det totala kryptomarknadsvärdet, exklusive Bitcoin (BTC), överträffat den betydande milstolpen på 675 miljarder dollar. Van de Poppe är optimistisk om banan och förväntar sig en ihållande uppåtgående rörelse mot det eftertraktade $ 1 biljon-märket eller möjligen till och med överträffar $ 1.25 biljoner inom de följande två till fyra månaderna.

Starkaste altcoins

Van de Poppes observationer går djupare in i altcoinmarknadens dynamik och betonar ett anmärkningsvärt skifte eftersom det framgångsrikt återtar 200 veckors glidande medelvärde (MA) och omvandlar det tidigare motståndet på cirka 675 miljarder dollar till en stödjande grund. Denna strategiska manöver har satt scenen för en uppåtgående trend, med nästa motståndsnivåer

identifierad av kryptohandelsexperten placerad på cirka 1 biljon dollar respektive 1.257 biljoner dollar.

Inom detta dynamiska altcoin-landskap uppvisar vissa kryptovalutor större motståndskraft och styrka än andra. Ett exemplariskt fall är Polygon (MATIC), som visar robusta tekniska och grundläggande indikatorer. Trots utmaningar under det föregående året syftar MATIC till att fördubbla sitt pris och rikta in sig på intervallet mellan $ 1.25 och $ 1.50.

Dessutom har Ethereum (ETH), det ledande altcoinet efter marknadsvärde, nyligen uppnått en milstolpe genom att överträffa Bitcoin för första gången sedan oktober 2022. Samtidigt tyder ökad aktivitet på derivatmarknaden för Ethereum på en potentiell omjustering av kapitalflödena, vilket beskrivs i den senaste rapporten från Glassnode.

I det stora hela uppvisar altcoin-marknaden kollektivt en anmärkningsvärd motståndskraft, vilket stärker van de Poppes positiva prognoser för framtida vinster. Det är dock värt att notera att kryptovalutalandskapet är dynamiskt och föremål för snabba förändringar. En försiktig strategi innebär därför att man gör grundliga efterforskningar innan man fattar investeringsbeslut.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter