Kan ett nytt Stablecoin få XRP att skjuta i höjden?

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Mitt i en pågående juridisk strid med Securities and Exchange Commission (SEC) skärper Ripple sitt fokus på sitt utbud av kryptovalutaerbjudanden. Denna strategiska omsvängning framhävs av företagets tillkännagivande av sin avsikt att introducera en stablecoin på marknaden.

Denna kommande stablecoin, som förväntas presenteras senare under år 2024, kommer att ha sitt värde kopplat till en kombination av tillgångar inklusive amerikanska dollarinsättningar, kortfristiga amerikanska statspapper och andra former av kontantekvivalenter. Denna utveckling rapporterades av CoinDesk den 4 april.

Ripples plan innebär den första lanseringen av stablecoinet på två stora blockkedjeplattformar: XRP Ledger och Ethereum blockchain, med hjälp av den väl ansedda ERC-20 token-standarden som Ethereum erbjuder. Företagets målgrupp för denna token inkluderar kunder på företagsnivå och finansinstitut.

“Vad vi tror kommer att bli vår differentiator kommer att vara det faktum att tillgångarna kommer att vara i dollar, statsobligationer – bergfasta. Vi försöker inte få ut de sista decimalerna ur det här. Vi vill erövra marknaden och vara med på lång sikt”, säger Ripples CTO David Schwartz.

Ripples Chief Technology Officer, David Schwartz, har betonat vikten av transparens i lanseringen av detta nya stablecoin. Transparens har tidigare varit en omtvistad fråga bland stablecoin-utgivare, och Ripple strävar efter att göra det till en hörnsten i sin strategi när de går in i denna nya satsning.

Beslutet att gå vidare med stablecoin-initiativet, trots Ripples nuvarande juridiska komplikationer med SEC, är delvis opportunistiskt. Ripple inser den föränderliga marknadsdynamiken och potentialen att skapa ett utrymme för sig själv bland formidabla konkurrenter som Tethers USDT och Circles USDC.

Effekter på Ripple och dess XRP-token

Schwartz har hävdat att introduktionen av Ripples stablecoin skulle kunna föryngra det decentraliserade finanslandskapet (DeFi) inom XRP Ledger-ekosystemet avsevärt. Även om XRP Ledger har en decentraliserad börs (DEX) har dess användning varit relativt blygsam jämfört med andra blockkedjenätverk.

Det finns också en växande nyfikenhet kring hur denna stablecoin kan komma att påverka Ripples befintliga erbjudanden, särskilt den egna XRP-token. Även om en juridisk dom har klargjort att XRP inte är ett värdepapper, har dess marknadsvärde inte sett någon betydande rörelse. Denna stagnation tillskrivs ofta de kvardröjande effekterna av de pågående rättsliga förfarandena.

Lanseringen av en Ripple stablecoin kan dock fungera som en katalysator för att förbättra både användbarheten och likviditeten för XRP, vilket potentiellt kan stärka marknadens förtroende för token.

Vid den senaste uppdateringen noterades XRP:s marknadspris till 0,59 USD, vilket innebär en ökning med cirka 3 % under den föregående 24-timmarsperioden. Tillgångens utveckling under veckan visar ett konsolideringsmönster, med en liten nedgång på drygt 3% som observerats under de senaste sju dagarna.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter