Fidelity-expert: Bitcoin är exponentiellt guld

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Jurrien Timmer, Director of Global Macro på Fidelity, refererade nyligen till Bitcoin som “exponentiellt guld”. Han lyfte fram Bitcoins framväxande status som en “värdebutik”. Timmer delade med sig av sina insikter i en serie inlägg, där han diskuterade Bitcoins ökande betydelse i det finansiella landskapet.

Timmer betonade Bitcoins unika marknadsposition. Han jämförde dess tillväxt med den snabba spridningen av internet och mobiltelefoner. Enligt Timmer gör Bitcoins begränsade utbud och ökande acceptans som en digital tillgång det till en potentiell långsiktig värdebevarare, ungefär som guld.

Bitcoins-unika-marknadsposition

I sina inlägg påpekade Timmer att Bitcoins antagningshastighet och nätverkstillväxt är avgörande för dess värde. Han nämnde att även om Bitcoin fortfarande befinner sig i ett tidigt skede jämfört med traditionella tillgångar, accelererar dess antagande snabbt. Denna snabba tillväxt stöder tanken att Bitcoin kan bli en betydande värdebevarare i framtiden.

“Diagrammet nedan visar Bitcoins växande nätverk längs en enkel effektkurva. Antalet adresser som inte är noll har konvergerat mot denna kraftkurva, och Bitcoins pris svänger runt den som en pendel”, säger han. “Sådan är Bitcoins unika serie av boom-bust-cykler.”

Bitcoins-antagningskurva

Timmer stöd är i linje med en bredare trend bland institutionella investerare som erkänner Bitcoins potential. Hans perspektiv stärker Bitcoins växande legitimitet inom finansbranschen, vilket indikerar att det kan spela en avgörande roll i framtida investeringsstrategier.

“Tillväxten i Bitcoins nätverk har avtagit under de senaste månaderna, medan priset har fortsatt att stiga”, avslutar han. “Enligt min mening kan denna skillnad mellan pris och adoption förklara varför Bitcoin har saktat ner lite på sin väg mot potentiella nya all-time highs. Pendeln kommer bara att svänga så långt. För att de nya topparna ska fortsätta kan nätverket behöva accelerera igen.”

Sammanfattningsvis ger Jurrien Timmers insikter ett övertygande fall för Bitcoins potential. Genom att jämföra det med guld och lyfta fram dess snabba antagande, understryker Timmer Bitcoins unika plats i finansvärlden. I takt med att fler institutionella investerare får upp ögonen för Bitcoin kan dess roll i den globala ekonomin bli ännu mer betydelsefull.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter