Hur man handlar kryptovaluta | En nybörjarguide

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

I denna nybörjarguide till handel med kryptovalutor går vi igenom processen att köpa och sälja digitala tillgångar på en kryptobörs. Kryptovalutor använder kryptografi för säkerhet och är vanligtvis decentraliserade, vilket innebär att de inte kontrolleras av regeringar eller banker.

Den här guiden är utformad för att hjälpa nybörjare att förstå grunderna i kryptovalutahandel.

Vad är handel med kryptovaluta?

Handel med kryptovalutor innebär utbyte av digitala eller virtuella tokens på specialiserade plattformar. Dessa tokens, som kallas kryptovalutor, använder kryptografiska tekniker för att garantera säkerhet. De fungerar på ett decentraliserat sätt, utan tillsyn från myndigheter eller finansinstitut.

Hur fungerar spothandel med kryptovaluta?

Spothandel med kryptovalutor fungerar genom att köpa och sälja kryptovalutor på en kryptovalutabörs. När du köper en kryptovaluta växlar du i princip din fiatvaluta (t.ex. USD, EUR, JPY) mot kryptovalutan. När du säljer en kryptovaluta växlar du i princip tillbaka kryptovalutan mot din fiat-valuta.

Det finns två huvudtyper av order som du kan använda vid handel med kryptovalutor:

 • Marknadsorder verkställs omedelbart till det aktuella marknadspriset.
 • Limit-order anger det pris till vilket du vill köpa eller sälja en kryptovaluta. Din order kommer att utföras om marknadspriset når ditt limitpris.

Sätt att handla kryptovaluta

Det finns fyra huvudtyper av spothandel med kryptovalutor:

 • Daytrading innebär att man köper och säljer kryptovalutor inom en kort tidsperiod, vanligtvis timmar eller minuter.
 • Swing trading innebär att man köper och säljer kryptovalutor under en längre tidsperiod, vanligtvis dagar, veckor eller månader.
 • Positionshandel innebär att man innehar en kryptovaluta under en längre period, vanligtvis månader eller år.
 • Spekulationshandel innebär att man köper och säljer kryptovalutor baserat på spekulationer om framtida prisrörelser.
Sätt-att-handla-kryptovaluta

Daghandel

Daytrading är en kortsiktig handelsstrategi som innebär att man köper och säljer kryptovalutor inom en kort period, vanligtvis timmar eller minuter. Day traders strävar efter att dra nytta av små prisfluktuationer i kryptovalutor genom att snabbt köpa och sälja dem.

Fördelar

 • Hög potential för vinster: Daytrading har potential att generera höga vinster, eftersom det är möjligt att dra nytta av små prisfluktuationer.
 • Hög likviditet: Kryptovalutamarknaderna är mycket likvida, vilket gör det enkelt att köpa och sälja kryptovalutor snabbt och enkelt.
 • Låga transaktionskostnader: Kryptovalutabörser har vanligtvis låga transaktionsavgifter, vilket kan minska den totala kostnaden för daytrading.

Nackdelar

 • Hög risk: Daytrading är en högriskstrategi med stor sannolikhet att förlora pengar.
 • Kräver mycket skicklighet: Daytrading kräver en djup förståelse för teknisk analys och marknadspsykologi för att identifiera lönsamma handelsmöjligheter.
 • Hög stressnivå: Daytrading kan vara mycket stressande, eftersom handlarna måste fatta snabba beslut under press.
 • Kräver mycket tid: Daytrading kräver betydande tid och ansträngning för att övervaka marknaden och fatta handelsbeslut.

Daytrading kan vara en lönsam strategi för erfarna handlare som är bekväma med hög risk och har mycket tid att ägna åt marknaden. Det är dock viktigt att notera att dagshandel inte är lämplig för alla, och det finns en stor sannolikhet att förlora pengar.

Swing-handel

Swing trading är en handelsstrategi på medellång sikt som innebär att man köper och säljer kryptovalutor under en något längre tidsperiod, vanligtvis dagar, veckor eller månader. Swing traders identifierar trender på kryptovalutamarknaden och strävar efter att dra nytta av dessa trender genom att köpa kryptovalutor när de är undervärderade och sälja dem när de är övervärderade.

Fördelar

 • Lägre risk än daytrading: Swing trading är mindre riskabelt än day trading, eftersom handlare inte behöver göra lika många frekventa affärer.
 • Mer tid att identifiera och analysera trender: Swing-handlare har mer tid att identifiera och analysera trender på kryptovalutamarknaden, vilket ökar deras chanser att göra lönsamma affärer.
 • Minskad stress: Swing trading är mindre stressande än day trading, eftersom handlare inte behöver fatta snabba beslut under press.

Nackdelar

 • Lägre potential för vinster: Swing trading har inte samma vinstpotential som day trading, eftersom handlarna inte gör lika många affärer.
 • Kräver en djupare förståelse för marknadstrender: Swing-handlare måste ha en djupare förståelse för marknadstrender för att identifiera lönsamma handelsmöjligheter.
 • Handelsavgifter kan äta upp vinsten: Swing trading kan vara dyrare än daytrading, eftersom handlare vanligtvis debiteras högre transaktionsavgifter.

Swing trading kan vara en lönsam strategi för handlare som är bekväma med måttlig risk och har en måttlig mängd tid att ägna åt marknaden. Det är ett mindre stressigt och mer hanterbart tillvägagångssätt än daytrading, vilket gör det möjligt för handlare att dra nytta av större marknadstrender. Det är dock viktigt att notera att swing trading inte passar alla och att det finns en risk att förlora pengar.

Handel med positioner

Positionshandel är en långsiktig handelsstrategi som innebär att man håller en kryptovaluta under en längre tidsperiod, vanligtvis månader eller år. Positionshandlare tror på kryptovalutornas långsiktiga potential och är villiga att stå ut med kortsiktiga fluktuationer för att dra nytta av den övergripande tillväxten på marknaden.

Fördelar

 • Lägre risk än daytrading och swingtrading: Positionshandel anses vara den minst riskfyllda typen av kryptovalutahandel. För det första påverkas positionshandlare mindre av kortsiktiga fluktuationer och istället förlitar de sig på den långsiktiga tillväxten på kryptovalutamarknaden.
 • Större potential för vinster: Positionshandel kan generera högre vinster än daytrading och swingtrading, eftersom handlare håller kryptovalutor under längre tidsperioder.
 • Mindre tidsåtgång: Positionshandlare behöver inte spendera lika mycket tid på att övervaka marknaden och fatta handelsbeslut som daytraders eller swingtraders.

Nackdelar

 • Minskad förmåga att reagera på marknadsförändringar: Positionshandlare har mindre möjlighet att reagera på plötsliga marknadsförändringar eller förändringar i sentimentet, vilket kan leda till missade möjligheter.
 • Kräver en stark förståelse för kryptovalutamarknaden: Position traders måste ha en stark förståelse för kryptovalutamarknaden, inklusive dess fundamenta, trender och risker.
 • Mer sårbara för marknadsnedgångar: Positionshandlare är mer sårbara för marknadsnedgångar, eftersom de har sitt kapital bundet i kryptovalutor under en längre tidsperiod.

Positionshandel kan vara en lönsam strategi för handlare som är bekväma med måttlig till hög risk och har en långsiktig investeringshorisont. Det är ett mindre krävande tillvägagångssätt än daytrading eller swingtrading men kräver en djupare förståelse för kryptovalutamarknaden och trender. Det är dock viktigt att notera att positionshandel inte är lämplig för alla, och det finns en betydande risk att förlora pengar.

Handel med spekulationer

Spekulationshandel är en högriskhandelsstrategi som innebär att man köper och säljer kryptovalutor baserat på spekulationer om framtida prisrörelser. Spekulanter försöker förutse kommande händelser eller förändringar på kryptovalutamarknaden som kan påverka priserna.

Fördelar

 • Potential för höga vinster: Spekulationshandel har potential att generera höga vinster, eftersom handlare kan dra nytta av stora prissvängningar.
 • Förmåga att reagera på marknadsförändringar: Spekulationshandlare kan reagera snabbt på plötsliga marknadsförändringar eller förändringar i sentimentet, vilket kan leda till lönsamma möjligheter.
 • Mindre tidsåtgång: Spekulationshandel kan vara en strategi med relativt låg tidsåtgång, eftersom handlarna inte behöver lika mycket tid för att övervaka marknaden som positions- eller swingtraders.

Nackdelar

 • Hög risk: Spekulationshandel anses vara den mest riskfyllda typen av kryptovalutahandel. Detta beror på att handlare förlitar sig på sitt omdöme för att förutse framtida prisrörelser, vilket kan vara mycket svårt.
 • Kräver en stark förståelse för marknadspsykologi: Spekulationshandel kräver en stark förståelse för marknadspsykologi, eftersom handlare måste förutsäga hur investerare kommer att reagera på nyheter och händelser.
 • Mer volatilt än andra handelsstrategier: Spekulationshandel är mer volatil än andra handelsstrategier, eftersom handlare utsätts för hela spektrumet av prisrörelser på kryptovalutamarknaden.
 • Mer sannolikt att leda till förluster: Det är mer sannolikt att spekulationshandel leder till förluster än andra handelsstrategier, eftersom den baseras på spekulation snarare än grundläggande analys.

Spekulationshandel kan vara en lönsam strategi för erfarna handlare som är bekväma med hög risk och har en stark förståelse för marknadspsykologi. Det är en strategi med höga insatser som kräver noggrann planering och disciplin. Det är dock viktigt att notera att spekulationshandel inte passar alla och att det finns en betydande risk att förlora pengar.

Förstå marknaden

Att förstå marknaden är avgörande när man lär sig att handla med kryptovalutor, särskilt för nybörjare. Kryptovalutamarknaden är mycket volatil och komplex, vilket gör det viktigt att ha en grundlig förståelse för de faktorer som driver prisrörelser för att fatta välgrundade handelsbeslut.

Hur kryptovalutamarknaden fungerar

Kryptovalutamarknaden fungerar globalt på ett decentraliserat peer-to-peer-nätverk, vilket gör det möjligt för användare att köpa, sälja och handla direkt. Den är motståndskraftig mot kontroll av någon enskild enhet och ger öppenhet, tillgänglighet och transparens genom offentliga blockchain-poster.

Ökad likviditet underlättar smidigare transaktioner, men marknaden är känd för sin höga volatilitet, vilket innebär både risker och möjligheter. Marknaden är mindre reglerad än traditionella marknader och består av många olika aktörer, och marknadsmåtten följer trender inom ett bredare ekosystem av börser, plånböcker och betalningsbehandlare.

Kryptotrender

Marknadstrender och analys

Kryptovalutamarknaden ser en kraftig ökning av användandet, med företag, institutioner och individer som driver ökad efterfrågan och expanderande marknadsvärde. Institutionella investerare bidrar med likviditet och stabilitet, vilket legitimerar kryptovalutor som en erkänd tillgångsklass.

Utvecklare skapar nya applikationer, vilket förbättrar kryptovalutans användbarhet och ytterligare ökar användningen. Den globala regleringsutvecklingen formar marknadens landskap. Trots betydande prisvolatilitet erbjuder kryptovalutamarknaden handelsmöjligheter för risktoleranta investerare.

Analytiskt innebär teknisk analys att diagram granskas för trender, medan grundläggande analys bedömer det inneboende värdet baserat på teknik, användningsfall, team och gemenskap. Sentimentanalys mäter den allmänna opinionen, och analyser av ekosystem och regelverk ger insikter.

Den ständiga marknadsutvecklingen kräver kontinuerlig forskning och vaksamhet för välgrundade investeringsbeslut.

Faktorer som påverkar priserna på kryptovalutor

Flera viktiga faktorer formar kryptovalutamarknadens volatilitet. Marknadsdynamiken i utbud och efterfrågan driver prisfluktuationer, med ökad användning som ökar efterfrågan och höjer priserna.

Utvecklingen av regelverket spelar en viktig roll för att attrahera eller avskräcka institutionella investerare baserat på regleringar. Teknologiska framsteg kan höja priserna genom innovation eller sänka dem på grund av säkerhetsproblem. Nyheter och händelser, positiva eller negativa, har en betydande inverkan på stämningen och priserna.

Spekulation och hype kan leda till kortsiktiga uppgångar utan fundamentalt stöd. Stora innehavare (valar) påverkar priserna genom betydande transaktioner, och marknadspsykologi, som drivs av känslor som rädsla och girighet, spelar också en roll.

Dessa sammankopplade faktorer gör det utmanande att förutsäga deras kollektiva inverkan på kryptovalutapriserna.

Grunderna för handel med kryptovalutor

För att effektivt navigera på marknaden måste du bekanta dig med grunderna i de grundläggande principerna för kryptohandel:

 • Marknadsstruktur och dynamik: Kryptovalutamarknaderna är decentraliserade och fungerar i ett peer-to-peer-nätverk utan mellanhänder. Även om de är motståndskraftiga mot censur ökar detta komplexiteten för handlare.
 • Volatilitet och risker: Priserna på kryptovalutor är mycket volatila, vilket ger vinstmöjligheter men också innebär risker för betydande förluster. Hantera riskexponeringen och förstå volatilitetens inverkan innan du ger dig in på marknaden.
 • Börser och plånböcker: Börser underlättar köp, försäljning, insats och handel med kryptovalutor, medan plånböcker lagrar viktiga privata nycklar för tillgång och hantering av tillgångar.
 • Ordertyper och utförande: Marknadsorder genomförs till det aktuella marknadspriset, limitorder sätter prisgränser och stop-loss-order säljer automatiskt på förutbestämda nivåer för att begränsa förluster.
 • Teknisk och fundamental analys: Teknisk analys studerar historiska prisdiagram, medan fundamental analys utvärderar kryptovalutans inneboende värde baserat på teknik, användningsfall, team och community.
 • Diversifiering och riskhantering: Minska risken genom att diversifiera din kryptovalutaportfölj över projekt och använda riskhanteringsstrategier som stop-loss-order och positionsstorlek.
 • Kontinuerligt lärande och forskning: Håll dig uppdaterad om marknadstrender, nyheter och utveckling genom att regelbundet läsa, delta i webbseminarier och nätverka för att förfina handelsstrategierna.
 • Börja smått och öka gradvis: Som nybörjare bör du börja med små investeringar och gradvis öka handelskapitalet med erfarenhet för att hantera risker och undvika känslomässiga beslut.

Förstå avgifter och kostnader

Transaktionsavgifter för kryptovalutor, som tas ut av miners, varierar beroende på överbelastning i nätverket och önskad transaktionshastighet. Börser tar ut avgifter för handel, insättning, uttag, marginalhandel och kylförvaring. Plånböcker kan ta betalt för transaktioner, uttag, insatser eller utlåning. Vissa erbjuder gratistjänster, medan andra tar ut procentuella eller fasta avgifter. Dolda avgifter, som påslag eller spreadar, finns; genom att jämföra plattformar säkerställs optimala erbjudanden.

Hur-man-handlar-krypto-för-nybörjare

Hur handlar man med kryptovalutor?

Att investera i kryptovalutor för nybörjare kräver att man förstår viktiga marknadsaspekter och grundläggande handelsprinciper. Det här avsnittet guidar dig genom viktiga ämnen som marknadsstruktur, börser, ordertyper och analystekniker, så att du kan navigera i komplexiteten kring kryptovalutahandel.

 1. Välj en kryptovalutabörs: Det första steget är att välja en kryptovalutabörs. Många olika börser finns tillgängliga, så det är viktigt att undersöka och hitta en som är ansedd och säker och erbjuder de kryptovalutor du vill handla. Några populära börser inkluderar Coinbase, Binance och Kraken.
 2. Skapa ett konto: När du har valt en börs måste du skapa ett konto. Detta innebär vanligtvis att du anger ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. Vissa börser kan kräva att du verifierar din identitet genom att tillhandahålla ett foto-ID eller annan dokumentation.
 3. Sätta in pengar: Innan du kan börja handla måste du sätta in pengar på ditt konto. De flesta börser accepterar insättningar i fiatvalutor som amerikanska dollar, euro eller japanska yen. Utbyten accepterar också insättningar i kryptovalutor.
 4. Välj ett handelspar: Ett handelspar är ett par kryptovalutor som du kan handla mot varandra. Till exempel betyder handelsparet BTC/USD att du kan köpa Bitcoin med US-dollar och sälja Bitcoin för US-dollar.
 5. Lägg en order: Det finns två huvudtyper av order: marknadsorder och limitorder. Marknadsorder verkställs omedelbart till det aktuella marknadspriset. Limitordrar anger det pris du vill köpa eller sälja en kryptovaluta till. Din order kommer att utföras om marknadspriset når ditt gränsvärde.
 6. Hantera dina affärer: När du har lagt en order måste du övervaka dina affärer och hantera din risk. Detta kan innebära att du ställer in stop-loss-order för att automatiskt sälja din kryptovaluta om priset faller under en viss nivå.
 7. Håll dig uppdaterad med marknadsnyheter: Kryptovalutamarknaden är mycket volatil, så det är viktigt att hålla jämna steg med marknadsnyheter och utveckling. Detta hjälper dig att fatta välgrundade handelsbeslut och undvika kostsamma misstag.

Slutord om kryptohandel

Att närma sig kryptovalutahandel försiktigt är viktigt på grund av dess komplexitet och volatilitet. Prioritera att förstå marknadsdynamik, risker, börser, plånböcker, ordertyper, analystekniker och fortlöpande lärande. Börja med små investeringar som gradvis ökas i takt med att erfarenheten växer och undvik känslomässiga beslut.

Diversifiera portföljerna för att minska riskerna, förstå och minimera transaktionsavgifterna och håll dig informerad om dolda kostnader. Kontinuerlig forskning och lärande, att hålla sig uppdaterad genom artiklar, webbseminarier och nätverk, är avgörande.

Vanliga frågor om kryptohandel

Är kryptohandel bra för nybörjare?

Handel med kryptovalutor kan vara lukrativ, men det finns risker. Som med alla investeringar finns det en möjlighet att förlora pengar. Innan du börjar handla med krypto är det viktigt att göra din forskning och förstå de risker som är inblandade.

Vad är det lägsta beloppet för att börja handla med krypto?

Det krävs inget minimibelopp för att börja handla med krypto, men du måste ta hänsyn till avgifterna i samband med handel och risken för förluster. Det är också viktigt att ha en solid förståelse för marknaden innan du börjar investera.

Är dagshandel med krypto värt det?

Daytrading är en högriskstrategi som innebär att man köper och säljer kryptovalutor inom en kort period. Detta kan vara ett sätt att göra snabba vinster, men det är också mycket volatilt, och du kan förlora mycket pengar om du inte är försiktig.

Vilken krypto är bäst för daytrading?

Det finns ingen “bästa” kryptovaluta för daytrading. Vissa kryptovalutor är dock mer volatila än andra och kan vara bättre lämpade för denna typ av handel.

Kan du tjäna $ 100 per dag med krypto?

Att tjäna $ 100 per dag med kryptodagshandel är möjligt, men det kräver arbete. Du måste ha mycket skicklighet och erfarenhet, och du måste kunna hantera dina risker noggrant.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter