Bitcoin ETF Surge Sparks förutsägelser av $ 112K pris

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Enligt insikter från CryptoQuant finns det en stark möjlighet att Bitcoin-priserna kan stiga till svindlande 112,000 XNUMX dollar inom innevarande år om det pågående inflödet av medel till spotbörshandlade fonder (ETF) kvarstår.

Denna förutsägelse, som levererades av VD Ki Young Ju, understryker en potentiell hausseartad bana för kryptovalutamarknaden. Ju, under diskussioner på X, betonade att även i det “värsta fallet” kan Bitcoin fortfarande uppleva en betydande uppgång och nå minst 55 000 dollar. Denna prognos representerar en betydande uppgång på nästan 15% från de priser som observerades på måndagen.

Prognoserna är grundade i analysen av effekterna av dessa inflöden på Bitcoins marknadsvärde, i kombination med en noggrann undersökning av ett metriskt förhållande som historiskt indikerar om priserna anses vara “övervärderade” eller “undervärderade”.

Ju lyfte fram de betydande inflödena från spot-ETF: er som uppgick till cirka 9.5 miljarder dollar varje månad och spekulerade i den potentiella årliga ökningen av det realiserade taket, vilket potentiellt skulle nå en imponerande 114 miljarder dollar. Även med utflöden från enheter som GBTC såg Ju framför sig en betydande ökning på cirka 76 miljarder dollar, vilket potentiellt skulle höja det realiserade taket från nuvarande 451 miljarder dollar till ett intervall på 527 – 565 miljarder dollar.

Ju förklarade vidare betydelsen av ett förhållande som spårar Bitcoins marknadsvärde mot dess realiserade kapitalisering – ett mått som återspeglar aktiva tokens till deras senast handlade pris. Detta förhållande, som beräknas slå 3.9 vid det spekulerade prisintervallet på 104,000 112,000 dollar till XNUMX XNUMX dollar, signalerar historiskt en potentiell marknadstopp.

Den meteoriska ökningen av spot Bitcoin ETF: er är ett tecken på en spirande trend, med innehav som överstiger 192 000 Bitcoin enligt de senaste tillgängliga uppgifterna, bara en månad efter deras start.
Trots deras relativt korta existens har dessa fonder redan lyckats locka miljarder dollar från investerare som söker exponering mot Bitcoin utan nödvändigheten av direkt ägande och lagring. Detta spirande intresse stärker ytterligare potentialen för Bitcoins uppgång i det finansiella landskapet och understryker den framväxande dynamiken i investeringsstrategier för kryptovalutor.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter